HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trong chăn nuôi

Cập nhật ngày: 12/12/2017 | 08:14 GMT+7

Nhờ thực hiện tốt các biện pháp phòng, trừ nên dịch bệnh trong chăn nuôi trên địa bàn huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đang trong tầm được kiểm soát chặt chẽ. Tổng đàn gia súc, gia cầm được phục hồi và có hướng phát triển tốt, với trên 170.700 con, đạt 103% kế hoạch.

Trong đó, huyện đã triển khai thực hiện tốt các hoạt động như: Hoàn thành công tác tiêm phòng vắc xin lở mồm, long móng cho đàn gia súc, vắc xin dại chó, mèo năm 2017, với tỷ lệ đạt trên 90% so với tổng đàn; tổ chức cấp phát và phun 240 lít thuốc sát trùng cho 872 hộ chăn nuôi; thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ và kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn… Hiện tại, ngành chức năng của địa phương đang tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân buôn bán dạo gia súc, gia cầm trên địa bàn; đồng thời, tiếp tục triển khai cho các hộ dân thực hiện ký cam kết chăn nuôi an toàn, không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi với các cơ sở chăn nuôi heo, gia cầm và thủy sản.

Bảo Anh

1,624
Viết bình luận mới