“Kim chỉ nam” giải quyết các vấn đề bức xúc

Cập nhật ngày: 13/05/2021 | 09:14 GMT+7

Qua gần 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", huyện Đắk Glong đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo. Trong đó, địa phương gắn việc thực hiện cuộc vận động với công tác giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong Nhân dân.

Giải quyết nhiều vấn đề nổi cộm

Trong 5 năm qua, nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc trong Nhân dân đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Glong xác định và chỉ đạo triển khai các biện pháp giải quyết kịp thời.

Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa liên thông huyện Đắk Glong

Công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được xem là một trong những vấn đề bức xúc nhất của địa phương thời gian qua. Để giải quyết vấn đề này, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý, để xảy ra tình trạng lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng trái phép, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định, giao đất không đúng thẩm quyền.

Bên cạnh đó, huyện đã chỉ đạo xem xét, đề nghị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những diện tích cấp không đúng đối tượng, sai quy hoạch, sai nguồn gốc, sai mục đích. Trong 5 năm, trên địa bàn huyện có 18 cán bộ, đảng viên bị xử lý vi phạm kỷ luật về quản lý đất đai.

Đối với công tác cải cách hành chính, UBND huyện tập trung rà soát đánh giá các thủ tục hành chính (TTHC), xây dựng, hoàn thiện các thủ tục theo hướng công khai, đơn giản, thuận tiện, tránh gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức và công dân. Huyện luôn công bố TTHC, công khai thủ tục để cá nhân, tổ chức biết, thuận tiện trong công việc.

Tại bộ phận một cửa liên thông, đội ngũ cán bộ, công chức làm việc thường xuyên được huyện cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức công vụ. Đặc biệt, việc áp dụng công nghệ thông tin trong quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ TTHC được huyện tập trung duy trì.

Nhờ đó, đến nay, đối với cấp huyện đã thực hiện niêm yết công khai được 350 bộ TTHC; cấp xã, niêm yết 127 bộ TTHC ở bộ phận một cửa, giúp người dân thuận tiện khi đến giao dịch.

Ngoài ra, một số vấn đề nổi cộm về quản lý dân cư, quản lý bảo vệ rừng… cũng được Ban Thường vụ Huyện ủy bám sát để chỉ đạo triển khai thực hiện một cách hiệu quả.

Tiếp tục tạo đột phá

Trong 5 năm qua, các cấp ủy Đảng trong huyện đã nghiêm túc xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các đồng chí ủy viên phụ trách địa bàn, ngành, lĩnh vực theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy lựa chọn 2 đơn vị cấp xã và 1 tổ chức cơ sở (TCCS) đảng đặc thù để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xác định và xử lý vấn đề nổi cộm, xây dựng mô hình mới.

Qua đó huyện đã rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, làm chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, tác phong, thái độ, trách nhiệm, văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Từ đó góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước đi vào cuộc sống.

Theo ông Tạ Đình Hải, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đắk Glong, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định, việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn là một trong những nội dung trọng tâm mang tính đột phá, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Vì vậy, các TCCS đảng trên địa bàn đã tập trung rà soát, xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc, xác định rõ ràng trách nhiệm tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.

Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo, rà soát, đánh giá tình hình thực tế của một số đảng bộ, địa phương, nhất là những địa bàn khó khăn, có những vấn đề nảy sinh phức tạp, đơn thư khiếu kiện vượt cấp, kéo dài.

Trên cơ sở đó, huyện giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban xây dựng Đảng, mặt trận và các đoàn thể tập trung về nắm tình hình, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Do vậy, những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn đều được các đảng ủy, chi ủy trực thuộc, cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết kịp thời.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Glong tiếp tục coi trọng việc đăng ký và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nội dung chuyên đề từng năm. Nhất là lựa chọn những vấn đề còn tồn tại, hạn chế để hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 đến từng TCCS đảng. Từ đó, huyện xác định các vấn đề nổi cộm, nhận diện các biểu hiện suy thoái và đưa ra các giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Huyện lựa chọn những vấn đề trọng tâm mang tính đột phá và những vấn đề bức xúc để tập trung chỉ đạo giải quyết. Qua đó góp phần tạo đà cho các địa phương, đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Bài, ảnh: Lê Dung

3,397
Viết bình luận mới