Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử

Cập nhật ngày: 06/04/2021 | 09:08 GMT+7

Đổi mới, nâng cao chất lượng, khẳng định vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử là một trong những mục tiêu để hoạt động HĐND ngày càng hiệu quả hơn. Liên quan đến các nội dung này, phóng viên (PV) Báo Đắk Nông có cuộc phỏng vấn với đồng chí Trần Nam Thuần, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Đắk Glong (Đắk Nông).

Đồng chí Trần Nam Thuần, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Đắk Glong

PV: Đồng chí có thể cho biết một số kết quả nổi bật trong hoạt động của HĐND huyện Đắk Glong nhiệm kỳ 2016-2021?

Đồng chí Trần Nam Thuần: Thời gian qua, Thường trực HĐND huyện Đắk Glong đã có nhiều cố gắng, làm việc đúng nguyên tắc, nêu cao tinh thần trách nhiệm và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong đó, HĐND huyện đã xem xét thông qua các nghị quyết, góp phần quan trọng quyết định thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Thường trực HĐND huyện luôn chủ động đề xuất các nội dung quan trọng đưa vào chương trình xây dựng nghị quyết hàng năm để trình HĐND huyện thông qua.

Hầu hết nghị quyết ban hành đều phù hợp với quy định và tình hình thực tế của địa phương. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã thông qua 57 nghị quyết tại 11 kỳ họp chính thức và 2 kỳ họp chuyên đề. Số lượng nghị quyết về thực hiện ngân sách được ban hành nhiều nhất với 26 nghị quyết.

Các chủ trương của Đảng, các nghị quyết mà HĐND huyện thông qua đã tạo cơ sở pháp lý để UBND huyện xây dựng kế hoạch từng năm, tổ chức triển khai, điều hành thực hiện. Nhờ đó, đa số các chỉ tiêu kinh tế - văn hoá - xã hội của địa phương đều đạt và vượt so với kế hoạch đã đề ra.

Tại các kỳ họp, công tác thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra khá sôi nổi, chủ yếu tập trung vào các vấn đề cấp thiết cần nhanh chóng giải quyết trên địa bàn huyện. Điển hình như công tác đền bù giải phóng mặt bằng, quy hoạch, tái định canh, định cư, công tác quản lý bảo vệ rừng, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân, công tác giáo dục và các lĩnh vực khác…

Việc trả lời chất vấn được các phòng, ban, đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ, đúng nội dung và đã được trả lời trực tiếp tại kỳ họp. Chất lượng về phương pháp hoạt động giám sát thường xuyên được Thường trực và các ban của HĐND huyện nâng cao. Các báo cáo kết quả giám sát được đoàn giám sát đánh giá khách quan, chỉ ra những thiếu sót, tồn tại; đồng thời, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền và đối tượng giám sát những biện pháp sớm khắc phục, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước…

PV: Trên cơ sở kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua, Thường trực HĐND huyện Đắk Glong đã rút ra được những hạn chế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Trần Nam Thuần: Bên cạnh những ưu điểm, Thường trực HĐND huyện cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của HĐND huyện ở nhiệm kỳ qua. Trong đó vấn đề được quan tâm nhiều nhất, đó là vai trò, trách nhiệm của các đại biểu dân cử.

Trong nhiệm kỳ, một số đại biểu HĐND huyện chưa thực hiện tốt chức năng giám sát và hoạt động tiếp xúc cử tri, còn vắng mặt trong các đợt tiếp xúc cử tri. Một số tổ đại biểu sau khi tiếp xúc cử tri chưa gửi biên bản tổng hợp ý kiến kiến nghị về Thường trực HĐND huyện. Chất lượng của việc tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa cao…

Một trong những nguyên nhân trên là do số lượng đại biểu HĐND huyện chuyên trách chiếm tỷ lệ quá khiêm tốn so với tổng số đại biểu. Phần lớn đại biểu làm việc kiêm nhiệm nên việc dành nhiều thời gian cho hoạt động của HĐND gặp không ít khó khăn hoặc còn lúng túng trong xử lý công việc.

Trong hoạt động tiếp xúc cử tri, đại biểu còn thụ động, chưa phân loại được ý kiến để trao đổi với cử tri, phản ánh tại các kỳ họp hoặc kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trả lời, giải quyết.

Có đại biểu chưa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND cho cử tri...

Nhiều nghị quyết quan trọng được HĐND huyện xem xét thông qua, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương

PV: Đồng chí có thể chia sẻ một số giải pháp để khắc phục những hạn chế cũng như công tác chuẩn bị nhân sự cho bầu cử HĐND các cấp trong nhiệm kỳ tới?

Đồng chí Trần Nam Thuần: Với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử, trong nhiệm kỳ mới, HĐND huyện sẽ chú trọng thực hiện tốt công tác nhân sự. Trong đó, HĐND huyện sẽ quy định chế độ sinh hoạt định kỳ để nhận xét đánh giá kết quả hoạt động của tổ đại biểu, đại biểu HĐND.

Theo đó, định kỳ hàng năm, mỗi đại biểu HĐND phải báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ với cử tri nơi mình được bầu. Đây là việc làm để phát huy quyền giám sát của Nhân dân đối với đại biểu dân cử, buộc mỗi đại biểu phải hoạt động và có trách nhiệm hơn trước cử tri. Từ đó chủ động, tích cực tham gia các hoạt động, thể hiện đầy đủ quyền hạn của mình trên các lĩnh vực hoạt động của người đại biểu HĐND.

Công tác thông tin phục vụ hoạt động của đại biểu cũng sẽ được đổi mới. HĐND huyện sẽ thường xuyên cung cấp đầy đủ tài liệu, nhất là các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, các luật mới được ban hành, các thông tin về tình hình kinh tế, xã hội của địa phương cho đại biểu.

Đại biểu sau khi được bầu cần thường xuyên trau dồi kỹ năng hoạt động, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin để giúp HĐND ban hành nghị quyết đúng đắn, đảm bảo phù hợp thực tiễn địa phương. Các đại biểu sẽ tăng cường tiếp xúc cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, nhất là phát hiện những bất cập, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, để kiến nghị sửa đổi, tháo gỡ kịp thời.

Đặc biệt, để bảo đảm tốt về công tác nhân sự cho bầu cử HĐND các cấp trong nhiệm kỳ mới, Uỷ ban bầu cử huyện đã triển khai các bước theo đúng quy định. Uỷ ban Bầu cử huyện cũng đã kiểm tra được 2 vòng về công tác chuẩn bị bầu cử tại tất cả các địa phương trên địa bàn. Đến nay, qua 2 lần hiệp thương, toàn huyện có 66 người được giới thiệu ứng cử. Về cơ cấu, thành phần cơ bản đáp ứng theo yêu cầu đề ra. Trong đó, có 2 cơ cấu đạt tỷ lệ tốt, đó là người trẻ với 39 người và nữ là 28 người, được Uỷ ban Bầu cử tỉnh đánh giá cao, vượt số lượng tương đối lớn so với quy định…

Hy vọng rằng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo ở các bước, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Đắk Glong sẽ lựa chọn được những người xứng đáng là đại biểu dân cử.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Lê Dung thực hiện

3,257
Viết bình luận mới