Nhiều giải pháp giúp ổn định đời sống dân di cư tự do

Cập nhật ngày: 04/08/2020 | 06:49 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Để sớm ổn định đời sống của dân di cư tự do thuộc khu vực Suối Phèn ở xã Quảng Hòa và các cụm thuộc xã Đắk R’măng, thời gian qua, huyện Đắk Glong đã phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh tiến hành rà soát, lập quy hoạch chi tiết 1/500 điểm dân cư nông thôn.

Ảnh minh họa

Tuy vậy, hệ lụy từ dân di cư tự do trong những năm trước đây đến địa phương là rất lớn, gây mất an ninh, trật tự vùng nông thôn, gây ra tình trạng chặt, phá rừng, chiếm đất rừng làm rẫy và phá vỡ quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội chung của huyện. Vì vậy, hiện tại, địa phương đang tiếp tục thực hiện các giải pháp để quản lý, bố trí số dân di cư tự do đến địa phương sinh sống và lập nghiệp như: Tiếp tục đề xuất cấp trên cho thực hiện dự án quy hoạch ổn định dân di cư tự do cho đồng bào Mông tại xã Quảng Hòa và Đắk R’măng. Từ đó, ngành chức năng sẽ có căn cứ để tổng hợp, đưa dự án vào lập kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025).

Bảo Anh

1,868
Viết bình luận mới