Phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018

Cập nhật ngày: 10/10/2018 | 11:13 GMT+7

Trong 9 tháng đầu năm 2018, huyện Đắk Glong đã đề ra nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành chủ động, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn nên kết quả các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế, xã hội của địa phương đều có tăng trưởng khá và đến hết năm có khả năng đạt hoặc vượt so với kế hoạch.

Trong số các chỉ tiêu đạt được, đáng chú ý là lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản. Theo UBND huyện Đắk Glong, thời gian qua, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả nên được nông dân học tập, nhân rộng. Các loại cây ngắn ngày như lúa, ngô, khoai, đậu đỗ có năng suất, phẩm chất tốt được người dân gieo trồng đại trà đã gia tăng sản lượng,  góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập.

Toàn huyện xuống giống được 565 ha khoai lang, đạt 102% so với kế hoạch năm 2018. Ảnh: Nông dân xã Quảng Sơn trồng khoai lang vụ hè thu

Trong 9 tháng đầu năm, diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng trong toàn huyện đều đạt và vượt so với kế hoạch giao. Toàn huyện đã gieo trồng được 29.994,9 ha/28.579 ha cây trồng ngắn ngày các loại, đạt gần 105% so với kế hoạch. Cụ thể như cây lúa nước sản xuất1.060 ha/ 1.053 ha, đạt 100,62% so với kế hoạch, sản lượng 5.746 tấn, đạt 100,61% kế hoạch. Ngô 1.637 ha/1.634 ha, đạt 100,17% kế hoạch, sản lượng 8.853 tấn/8.831 tấn, bằng 100,25% so với kế hoạch. Đối với các loại cây dài ngày, địa phương chú trọng hướng dẫn nhân dân đầu tư thâm canh, tăng năng suất theo hướng an toàn thực phẩm. Hoạt động chăn nuôi có bước phát triển trở lại về quy mô, tổng đàn gia súc, gia cầm được trên 168.200 con, bằng 98,2% so với kế hoạch cả năm.

Bên cạnh đó, nhằm tận dụng và phát huy lợi thế là địa phương có nhiều ao hồ, sông suối, người dân trên địa bàn còn tập trung phát triển chăn nuôi thủy sản theo hướng hàng hóa. Đến nay, toàn huyện đã nuôi trồng được 230 ha mặt nước với các loại cá nước ngọt, đạt 100% so với kế hoạch, tập trung chủ yếu trên các lòng hồ Thủy điện Đồng Nai 3, 4… Ngoài những chỉ tiêu phát triển kinh tế, các chỉ tiêu về y tế, giáo dục, an sinh xã hội trên địa bàn huyện 3 quý đầu năm cũng được quan tâm, an ninh quốc phòng tiếp tục được giữ vững.

Tuy nhiên, theo đánh giá của huyện thì trong phát triển còn những tồn tại, hạn chế như sản xuất nông nghiệp thiếu tính bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới gặp nhiều khó khăn, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản chưa triệt để. Việc giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt thấp do nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 đang triển khai thẩm định, phê duyệt hồ sơ, một số chủ đầu tư chưa làm hết trách nhiệm...

 

Trong 9 tháng đầu năm, tổng giá trị gia tăng sản phẩm toàn huyện theo giá hiện hành ước được hơn 1.091 tỷ đồng, đạt 86% so với kế hoạch năm. Trong đó lĩnh vực công nghiệp, xây dựng thực hiện được 137,3 tỷ đồng, đạt 86,19%; thương mại, dịch vụ đạt 169,8 tỷ đồng, đạt 85, 84%; nông, lâm, ngư nghiệp được 784,5 tỷ đồng, bằng 86,2% kế hoạch năm 2018.

 

Để phấn đấu đạt được các mục tiêu đề ra trong năm 2018, các ngành, các cấp của huyện đang quyết liệt trong việc thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, trật tự. Theo đó, trong lĩnh vực kinh tế, huyện tập trung thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ thu đông năm 2018 và vụ đông xuân 2018-2019. Để làm được điều này, ngành chức năng sẽ thường xuyên thực hiện kiểm tra các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện, bảo đảm phục vụ tưới tiêu cho các loại cây trồng. Cơ quan chuyên môn làm tốt công tác kiểm soát giết mổ, dịch bệnh để tạo môi trường cho nông dân phát triển chăn nuôi an toàn. Việc quản lý chất lượng phân bón, xử lý tình trạng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng cũng sẽ được kiểm soát chặt chẽ, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của người dân. Các xã đẩy mạnh triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới với mục tiêu đạt kế hoạch năm bình quân đạt 8,8 tiêu chí/ xã. Huyện cũng sẽ tăng cường việc tuyên truyền, vận động nhân dân kí cam kết về quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, đôn đốc Đoàn thực hiện Chỉ thị 12 của các xã nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra, truy quét, cưỡng chế, giải tỏa kịp thời các vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Tập trung hơn nữa trong việc đẩy nhanh tiến độ các công trình, thực hiện tốt công tác thu, chống thất thu ngân sách nhà nước, khai thác tốt các nguồn thu, kiểm soát chi hiệu quả, tiết kiệm.

Các vấn đề về nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, người nghèo, trẻ em, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội cũng được địa phương quan tâm đẩy mạnh trong những tháng cuối của năm  2018.

Bài, ảnh: Hồng Thoan

1,611
Viết bình luận mới