Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ cơ sở

Cập nhật ngày: 12/04/2018 | 09:01 GMT+7

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Glong (Đắk Nông) đã quan tâm phân công các cán bộ đảng viên về tham gia sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở và từng bước mang lại những kết quả rõ rệt.

Chi bộ thôn 7, xã Đắk Ha (Đắk Glong) sinh hoạt chi bộ định kỳ. Ảnh: Hoàng Hoài

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Lương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đắk Glong, trong năm 2017, Huyện ủy đã phân công 11 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và 19 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ về tham gia sinh hoạt tại 39 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và 6 chi bộ cơ sở trực thuộc. Đến nay, về cơ bản, các chi bộ cơ sở đã tổ chức sinh hoạt theo đúng tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương và Hướng dẫn số 09-HD/BTC, ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ…

Qua tham dự các buổi sinh hoạt của các đồng chí được phân công nhiệm vụ cho thấy, đa số bí thư chi bộ đều chủ động chuẩn bị các nội dung trước khi triển khai sinh hoạt chi bộ. Đảng viên tham gia sinh hoạt định kỳ bảo đảm số lượng. Người chủ trì cuộc họp đã định hướng được các nội dung cần thảo luận và phát huy được tinh thần dân chủ, tham gia ý kiến của đảng viên. Một số đồng chí chủ trì buổi sinh hoạt chi bộ khá tự tin, chững chạc trong điều hành, kết luận cụ thể từng vấn đề và xin ý kiến biểu quyết của toàn chi bộ…

Đồng chí Đào Thị Thanh Mai, Phó Bí thư Chi bộ bon Ting Wêl Đăng, xã Đắk Ha cho biết, chi bộ hiện có 14 đảng viên tham gia sinh hoạt. Trước đây, các buổi sinh hoạt chi bộ thường lúng túng về công tác tổ chức, trình tự tiến hành. Nội dung sinh hoạt chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng nên việc duy trì cuộc họp còn qua loa, đại khái. Do đó, việc xây dựng nghị quyết để đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian tới không được chi bộ thống nhất rõ ràng, dẫn đến khó triển khai thực hiện.

Sau khi được cấp trên phân công đồng chí Huyện ủy viên về tham gia sinh hoạt, chất lượng các cuộc họp đã  có những chuyển biến tích cực. Trách nhiệm của đồng chí bí thư chi bộ, cấp ủy và đảng viên được phân công nhiệm vụ được nâng cao hơn. Thời gian, cách thức, trình tự tổ chức sinh hoạt có sự chuẩn bị chu đáo nên các đảng viên tham gia đã nắm vững hơn vấn đề, nhiệm vụ cần triển khai thực hiện. Việc ghi chép biên bản, đảng vụ được thực hiện bài bản, theo đúng hướng dẫn…

Bên cạnh đó, một số chi bộ đã chủ động xây dựng, triển khai các buổi sinh hoạt theo chuyên đề, mang tính chuyên sâu, cấp thiết để tranh thủ ý kiến của đảng viên trong xây dựng, ban hành nghị quyết lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các lĩnh vực kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con trong bon…

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Huyện ủy, bên cạnh những kết quả đạt được, tại các buổi sinh hoạt chi bộ cơ sở vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Trình tự tổ chức các nội dung triển khai sinh hoạt ở một số chi bộ chưa bảo đảm theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; chưa chọn lọc được thông tin nội bộ phù hợp với loại hình chi bộ để triển khai nên còn mất nhiều thời gian. Các văn bản của cấp trên cũng chưa được một số đơn vị tóm tắt để triển khai trong kỳ sinh hoạt.

Ở một số chi bộ, hoạt động đánh giá tư tưởng đảng viên, quần chúng về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng chưa được triển khai chặt chẽ. Một số chi bộ còn chủ yếu triển khai nhiệm vụ chuyên môn mà ít hoặc không đề cập các nhiệm vụ khác, thiếu sự phân công, phụ trách từng công việc, nhiệm vụ cụ thể. Thậm chí, một số đồng chí chủ trì, điều hành cuộc họp còn thiếu chủ động, linh hoạt dẫn đến nội dung sinh hoạt đơn điệu, nhàm chán…

Cùng với chỉ đạo khắc phục những tồn tại trên, trong năm 2018, Huyện ủy Đắk Glong duy trì việc phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ về dự sinh hoạt tại 25 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và chi bộ cơ sở. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tập thể Ban thường vụ Đảng ủy các xã tăng cường việc tổ chức sinh hoạt điểm, mời lãnh đạo các chi bộ còn lại về dự, để học tập kinh nghiệm. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cũng sẽ được tăng cường; trong đó, chú ý việc triển khai sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề ít nhất mỗi năm 2 kỳ/chi bộ. Cùng với việc chuẩn bị tốt các nội dung liên quan, trong kỳ sinh hoạt phải tập trung cho công tác giáo dục chính trị, tư tưởng …

Lê Dung

3,974
Viết bình luận mới