Quảng Khê tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 08/11/2018 | 10:29 GMT+7

Đảng ủy xã Quảng Khê (Đắk Glong) đang lãnh đạo, triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong tình hình mới.

Chị Nguyễn Thị Uyên (bên trái), cán bộ Bộ phận một cửa UBND xã Quảng Khê hướng dẫn nhân dân hoàn thành hồ sơ, thủ tục

Nhìn nhận những yếu kém

Theo đồng chí Phạm Nguyên Vũ, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Khê, trong những năm qua, hoạt động cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn xã đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ trên nhiều nội dung, lĩnh vực. Theo đó, các thủ tục hành chính luôn được Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, thực hiện theo đúng quy định, chất lượng ngày một nâng cao. Việc công khai, minh bạch hồ sơ, quy trình luôn được quan tâm thực hiện đã giúp cho tổ chức, cá nhân thuận lợi hơn trong giao dịch hành chính.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, Đảng ủy xã cũng thẳng thắn nhìn nhận những yếu kém, hạn chế cần khắc phục trong công tác CCHC. Trong đó, nổi lên là công tác tuyên truyền về CCHC chưa thường xuyên, liên tục. Cán bộ làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đều thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm, chưa bố trí được cán bộ chuyên trách nên hiệu quả công việc chưa cao.

Con người ít, trong khi khối lượng công việc nhiều nhưng kinh nghiệm còn thiếu, không ít người hạn chế về kỹ năng quản lý hành chính, thực thi công vụ, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào  công tác quản lý, tác nghiệp hồ sơ nên làm chậm quá trình cải cách. Tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc của một số cán bộ còn hạn chế làm ảnh hưởng đến công tác CCHC. Bên cạnh đó, Quảng Khê cũng gặp khó khăn trong quá trình CCHC khi hệ thống  cơ sở vật chất, trang bị thiết yếu còn thiếu thốn, bất cập.

Nhằm khắc phục những hạn chế, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong CCHC, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 05 về đẩy mạnh CCHC trên địa bàn xã giai đoạn 2018- 2020, định hướng đến năm 2025. Trong đó, mục tiêu chung là xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, chuyển từ nền hành chính quản lý sang phục vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bộ máy tinh gọn với đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Cũng theo đồng chí Phạm Nguyên Vũ, đây là lần đầu tiên Đảng ủy xã ban hành một nghị quyết chuyên đề về CCHC.  Đảng ủy xã xác định triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trước hết là về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội đối với CCHC. Theo đó, bằng nhiều hình thức khác nhau, các cấp, ngành, đoàn thể đẩy mạnh  hoạt động tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về CCHC, coi đây là khâu đột phá quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Từ đây, UBND xã, các đoàn thể đều có kế hoạch triển khai cụ thể.

Bên cạnh đó, cấp ủy đảng, chính quyền cũng tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng và thực thi các văn bản quy phạm pháp luật, triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thu hút đầu tư. Xã cũng chú trọng xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu văn bản do HĐND, UBND xã ban hành, trong đó chú ý đến những văn bản còn hiệu lực, hết hiệu lực để thường xuyên điều chỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu, tìm hiểu.

Chuyển biến bước đầu

Sau gần 1 năm triển khai thực hiện nghị quyết chuyên đề, CCHC trên địa bàn bước đầu có chuyển biến tích cực, các văn bản pháp luật được ban hành đúng căn cứ, đúng thẩm quyền. Đến nay, xã đã triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 để quản lý, xử lý các nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Hầu hết cán bộ, công chức đã sử dụng hộp thư điện tử công vụ, văn bản hành chính được trao đổi trên môi trường mạng. Từ cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đã từng bước đổi mới phương thức làm việc, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu.  

Về vấn đề này, ông Trần Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “UBND xã đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, đề cao trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương. Xã đã gắn CCHC với việc nêu gương qua thực hiện tốt các quy định về giờ giấc làm việc, đối thoại với công dân, tổ chức, tham mưu, giải quyết tốt hơn các công việc theo thẩm quyền, những yêu cầu, đòi hỏi chính đáng của nhân dân”.

Còn theo chị Nguyễn Thị Uyên, cán bộ Bộ phận một cửa UBND xã Quảng Khê thì so với thời điểm trước khi có Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy xã về CCHC, bản thân mỗi cán bộ, chuyên viên đã nhìn nhận cụ thể hơn những việc mình phải làm như tinh thần làm việc cao hơn với phương châm "làm hết việc, không hết giờ", nhất là những việc liên quan đến người dân. Thái độ của cán bộ, nhân viên khi làm việc với tổ chức, cá nhân thể hiện sự đúng mực, thân thiện, không hách dịch, cửa quyền vì lợi ích cá nhân.

Chính sự chuyển biến trong tinh thần, thái độ làm việc mà CCHC đã tạo được sự hài lòng của đa số người dân. Bà H’ Hồng, thôn 7, xã Quảng Khê cho biết: Nếu như trước đây, khi đến làm hồ sơ, thủ tục thường bị đẩy qua người này người kia thì hiện nay đến Bộ phận một cửa là có biển báo nơi tiếp nhận. Cán bộ thì nhiệt tình, hướng dẫn cụ thể để hoàn thành nên thời gian giải quyết giảm còn 1/2 so với trước đây, nhất là các thủ tục về khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế, đăng ký tạm trú...

Bài, ảnh: Hồng Thoan

2,871
Viết bình luận mới