Quyết tâm kiểm soát các thủ tục hành chính

Cập nhật ngày: 19/01/2022 | 08:41 GMT+7

Huyện Đắk Glong xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền các cấp. Do đó, huyện đã có nhiều nỗ lực trong giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC), góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Theo ông Đoàn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong, ngay từ đầu năm 2021, huyện đã ban hành các kế hoạch CCHC, kế hoạch kiểm soát TTHC. Do đó, trong năm, tình hình tiếp nhận, xử lý, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức có nhiều chuyển biến tích cực.

Các thông tin, danh mục hồ sơ đã được các đơn vị cập nhật, niêm yết đầy đủ, công khai. Thông tin được niêm yết ở những vị trí thuận lợi để người dân dễ dàng tiếp cận. Công tác kiểm soát TTHC đã bước đầu tạo môi trường làm việc thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức.

Nhờ đó, trong năm 2021, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC của toàn huyện tiếp nhận được là 18.384 hồ sơ, Trong đó, số hồ sơ mới tiếp nhận là 18.053 hồ sơ; số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua là 331 hồ sơ.

Kết quả, toàn huyện đã thực hiện giải quyết được 17.415 hồ sơ TTHC, số hồ sơ đang giải quyết là 969 hồ sơ.

Có được kết quả đó là do trong năm, huyện đã quyết tâm thực hiện rà soát lại toàn bộ đội ngũ cán bộ chưa chuẩn hóa. Qua đó tiến hành sàng lọc và thống kê lại những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, để động viên sang làm công việc khác hoặc nghỉ hưu trước tuổi.

Đối với việc kiểm soát TTHC, địa phương thực hiện rà soát lại toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, địa phương đã ban hành. Từ đó kiểm soát và thống nhất lại các quy trình và định dạng lại các bộ thủ tục. Sau đó niêm yết công khai và soát xét lại những bộ thủ tục nào hết hiệu lực để đơn giản hóa lại…

Đối với thực hiện chữ ký số, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị chuyển toàn bộ hồ sơ, giao dịch trên phần mềm i-Office. Tất cả các công văn, giấy tờ giữa các cấp, ngành đều được thực hiện thông qua môi trường mạng.

Trong năm 2022, huyện tiếp tục tập trung tạo môi trường, điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ, TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Trong đó, huyện sẽ tăng cường công tác kiểm tra đối với các đơn vị, địa phương trong công tác CCHC, kiểm soát TTHC, thực thi công vụ. Đối với các đơn vị, cá nhân không thực hiện tốt công tác cải cách TTHC, gây khó khăn, phiền hà cho các tổ chức, cá nhân sẽ phải xem xét trách nhiệm.

Địa phương chủ động kiểm tra, rà soát bổ sung bộ TTHC cấp huyện cho phù hợp với nhu cầu CCHC và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật.

Việc đầu tư mua sắm trang thiết bị được thực hiện sớm, để bảo đảm việc giải quyết các TTHC được kịp thời, nhanh chóng. Đặc biệt, việc ứng dụng chữ ký số, chứng thư số trong hoạt động hành chính nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh. Huyện kiên quyết không sử dụng văn bản giấy trong phát hành, điều chuyển văn bản giữa các đơn vị; đồng thời, thực hiện xin lỗi các tổ chức, cá nhân khi có hồ sơ quá hạn.

Hoạt động ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong khối cơ quan tiếp tục được tăng cường. Từ đó giúp hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông cần thiết, đẩy mạnh ứng dụng vào trong các hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Qua đó phấn đấu giảm số lượng hồ sơ bị trễ hẹn cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch.

Bảo Anh

8,624
Viết bình luận mới