Sản lượng vụ hè thu ước đạt hơn 3.400 tấn

Cập nhật ngày: 10/09/2020 | 08:11 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Theo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đắk Glong, diện tích gieo trồng vụ hè thu trên địa bàn đã thực hiện được 643,21 ha/644,5 ha, đạt 99,8% kế hoạch, với sản lượng ước đạt 3.473 tấn.

Trong đó, diện tích ngô đạt 889,2 ha/900 ha, đạt 98,8% kế hoạch, sản lượng ước đạt 4.801 tấn; khoai lang đạt 439,35 ha/435 ha, đạt 101% kế hoạch, sản lượng ước đạt: 6.590 tấn; đậu các loại đạt 168,34 ha/167 ha, đạt 99% kế hoạch, sản lượng đạt 218 tấn.

Ảnh minh họa

Hiện tại, ngành chức năng của huyện đang tích cực phối hợp với các địa phương triển khai thu hoạch vụ hè thu năm 2020 đối với một số loại cây trồng đã đến kỳ thu hoạch.

Lê Dung

1,810
Viết bình luận mới