Sản xuất công nghiệp và thương mại - dịch vụ tháng 1 có đà tăng trưởng khá

Cập nhật ngày: 20/02/2019 | 09:24 GMT+7

Theo báo cáo của UBND huyện Đắk Glong (Đắk Nông), giá trị sản xuất công nghiệp và thương mại - dịch vụ trên địa bàn tháng 1/2019 có bước phát triển tích cực.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tháng 1 huyện Đắk Glong ước đạt trên 78 tỷ đồng

Chỉ riêng giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn trong tháng ước đạt hơn 13,6 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước trong tháng đạt trên 78 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Vận tải hàng hóa ước đạt  47.652 tấn, tăng 6,3% so với cùng kỳ; số lượng hành khách vận chuyển ước đạt 24.128 lượt người, tăng 4,4%; tổng doanh thu ngành vận tải trong tháng ước đạt 11.180 triệu đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước.

Hồng Thoan

1,531
Viết bình luận mới