HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Tăng cường các giải pháp trong hỗ trợ giảm nghèo

Cập nhật ngày: 14/06/2017 | 09:28 GMT+7

Theo ông Thái Doãn Hợp, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Đắk Glong (Đắk Nông) thì thời gian qua, thông qua việc giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đã từng bước tạo cơ sở vững chắc cho địa phương thực hiện kế hoạch giảm nghèo đề ra.

Các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo được triển khai thực hiện như: Chính sách y tế, giáo dục, tín dụng, khuyến nông - khuyến lâm, nước sinh hoạt, xóa nhà tạm dột nát… đã giải quyết được những khó khăn của người nghèo, tạo điều kiện cơ bản cho hộ nghèo tham gia thoát nghèo…

Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tế thì các chính sách, nguồn vốn hỗ trợ trên vẫn còn hạn chế. Vì vậy, một số chỉ tiêu cơ bản đạt ở mức rất thấp so với các huyện trong tỉnh nói riêng cũng như các địa phương trong cả nước nói chung. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo đến năm 2015 vẫn còn ở mức khá cao, với 66,79%; thu nhập bình quân đầu người 14,67 triệu đồng/năm và thu nhập bình quân hộ nghèo là 4,78 triệu đồng/người/năm…

Thực tế cho thấy, các dự án như: Dự án 3EM, Dự án WB… thời gian qua đã trực tiếp hỗ trợ rất hiệu quả cho hoạt động trồng trọt, chăn nuôi trên địa bàn. Số lượng đàn gia súc, gia cầm phát triển qua các năm. Năng suất cây trồng tăng lên. Về cơ bản, các dự án đầu tư trên phù hợp với điều kiện, thổ nhưỡng của địa phương.

Đơn cử Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên, đến năm 2016 mới giải ngân được gần 2,8 tỷ đồng để thực hiện 12 công trình cơ sở hạ tầng, đạt 24,3% kế hoạch vốn. Dự án cũng đã thực hiện được một số mô hình về trồng trọt, chăn nuôi như: Chăn nuôi gà được 15 tiểu dự án, với 150 hộ hưởng lợi; chăn nuôi dê thực hiện được 5 tiểu dự án với 50 hộ hưởng lợi; chăn nuôi bò được 5 tiểu dự án với 50 hộ hưởng lợi; trồng lúa với 8 tiểu dự án… Trong đó, nhiều tiểu dự án cho kết quả rất tốt, cải thiện đời sống, mang lại thu nhập thường xuyên cho hộ nghèo.

Chương trình Giảm nghèo nhanh, bền vững, giai đoạn 2011-2015, tổng các hạng mục đầu tư của toàn huyện là 84 hạng mục, với tổng nhu cầu vốn đầu tư là 679,96 tỷ đồng (trong đó, vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương là 476 tỷ đồng). Tuy nhiên, đến năm 2015, tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương phân bổ mới được 96,088 tỷ đồng để thực hiện một số hạng mục, công trình. Như vậy, kinh phí đầu tư xây dựng tại huyện là quá thấp so với nhu cầu vốn đầu tư…

Bên cạnh đó, theo Chương trình xóa nhà tạm, dột nát, giai đoạn 2016-2020, số lượng nhà tạm trên địa bàn huyện còn rất lớn. Toàn huyện hiện còn 950 căn nhà cần được hỗ trợ, nhưng hai năm vừa qua, mới chỉ xóa được gần 50 căn. Hiện tại, huyện đang tiếp tục đề xuất với tỉnh để có nguồn hỗ trợ kịp thời, giúp bà con sớm “an cư, lạc nghiệp”.

Một số chương trình giảm nghèo như: Chính sách hỗ trợ muối, hỗ trợ tiền điện, cây giống… triển khai còn chồng chéo, thiếu đồng bộ, rời rạc, riêng lẻ nên cũng chưa phát huy hết hiệu quả. Việc lồng ghép giữa các chương trình, dự án lại thiếu sự gắn kết.

Trong Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, giai đoạn 2016-2020, huyện cũng đã kiến nghị với các cấp để hoàn thiện cơ chế, hỗ trợ người dân thay đổi tư duy làm ăn thay cho việc hỗ trợ vật chất trước đây. Ngoài ra, trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách, nguồn vốn hỗ trợ, cơ chế điều hành của chính quyền các cấp còn tồn tại nhiều bất cập, chưa có sự thống nhất giữa các cấp, ngành...

Thời gian tới, để các chính sách tiếp tục được triển khai mang lại hiệu quả thiết thực, huyện cũng đã đề nghị tỉnh, Chính phủ tiếp tục bố trí kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng đối với các công trình còn lại theo kế hoạch chương trình Giảm nghèo nhanh, bền vững, giai đoạn 2011-2015 đã được phê duyệt (do hiện nay, nguồn vốn đầu tư mới chỉ đáp ứng dược 20,19% nhu cầu vốn thực tế). Tăng lượng vốn, mở rộng loại hình cho vay để các hộ nghèo, hộ cận nghèo có thêm điều kiện đầu tư ổn định sản xuất và đời sống.

Địa phương cũng mong muốn các cấp, ngành tiếp tục khảo sát, đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi, hồ đập, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu của người dân trong sản xuất nông nghiệp; đồng thời, đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện phục vụ người dân trong sinh hoạt và sản xuất.

Bảo Anh

1,651
Viết bình luận mới