Tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật ngày: 07/06/2018 | 08:37 GMT+7

Trong những năm qua, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn huyện Đắk Glong đã được cấp ủy Đảng, chính quyền đặc biệc quan tâm. Trong đó, công tác dân vận của Đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ngày càng được phát huy, từng bước giúp nhận thức của đồng bào được nâng cao và tích cực tham gia các hoạt động phong trào, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đồng bào DTTS trên địa bàn huyện từng bước thay đổi tập quán sản xuất, vươn lên, thoát nghèo

Theo Ban Dân vận Huyện ủy Đắk Glong thì sau khi Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số” được ban hành, Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể các cấp triển khai xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, nhất là đối với vùng đồng bào DTTS.

Xác định công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS là nhiệm vụ rất quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với lực lượng vũ trang, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể các cấp tăng cường xuống cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con.

Trên cơ sở đó, các đơn vị đề xuất nhiều giải pháp xử lý phù hợp, tích cực, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh phòng chống các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch. Địa phương đã chỉ đạo chính quyền các cấp thường xuyên tổ chức đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân, giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của nhân dân một cách nhanh chóng và thỏa đáng nhất.

Theo đó, Đảng ủy các xã phân công đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách công tác dân vận chủ động nắm bắt các vấn đề phát sinh trong nhân dân. Việc củng cố, kiện toàn tổ dân vận ở thôn, bon cũng được thực hiện thường xuyên. Tổ trưởng tổ dân vận thôn, bon đa số là các đồng chí Bí thư Chi bộ kiêm nhiệm nên công tác vận động quần chúng, nắm bắt tình hình nhân dân cơ bản bảo đảm kịp thời, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý…

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cũng luôn được huyện ủy quan tâm thực hiện chặt chẽ. Trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, đơn vị tổ chức được 52 cuộc giám sát về các vấn đề trọng điểm như: Các khoản thu, chi, đóng góp tại các trường học; việc hỗ trợ các chính sách đối với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện; việc tạm giam, tạm giữ tại Công an huyện…

Ngoài ra, huyện phối hợp các các lực lượng chức năng tổ chức được 105 đợt tuyên truyền cho người dân vùng DTTS không nghe, không làm theo lời xúi giục của kẻ xấu, với 12.111 lượt người tham gia. Các đơn vị cũng phối hợp cảm hóa, giáo dục được 216 lượt đối tượng Fulro tại cơ sở và vận động, tranh thủ được 1.139 lượt người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh tại các thôn, bon, cụm dân cư. Địa phương cũng tổ chức được 72 buổi lồng ghép học tập chính trị, tổ chức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho 9.700 lượt người tham dự; trong đó, có trên 89% lượt người là đồng bào DTTS…

Thời gian qua, việc tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện được chú trọng và đã có những chuyển biến tích cực. Đáng chú ý nhất là tại bộ phận thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thông qua công tác vận động, tuyên truyền, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất phục vụ cho việc xây dựng đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi và các công trình phúc lợi xã hội khác.

Đơn cử như: Các hộ dân tại xã Quảng Hòa đã hiến 20,3 ha đất đóng góp làm đường bê tông hóa, dài 20,7 km, với tổng số tiền là 1,615 tỷ đồng; xã Quảng Khê vận động hiến 350m2 đất làm nhà văn hóa cộng đồng, góp 5.000m2 đất làm đường; xã Đắk Ha đã vận động đóng góp mua đất xây Hội trường thôn trị giá 12 triệu đồng, đất nghĩa địa 20 triệu đồng, làm 2,6 km đường với 120 triệu đồng…

 

Toàn huyện Đắk Glong hiện có 314 cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số (DTTS), chiếm 26,25% tổng số cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn. Trong đó, cán bộ, công chức người DTTS khối Đảng, mặt trận, đoàn thể cấp huyện là 15 người, chiếm 24,19%; cán bộ, công chức người DTTS khối chính quyền cấp huyện là 8 người, chiếm 10,39%; cán bộ, công chức người DTTS cấp xã là 66 người, chiếm 40,49%; viên chức là người DTTS của toàn huyện là 225 người, chiếm 25,16%.

 

Để tiếp tục tăng cường công tác dân vận trong vùng DTTS, thời gian tới, Huyện ủy sẽ rà soát, đề xuất bổ sung, sửa đổi những bất cập của hệ thống chính sách dân tộc phù hợp với đặc điểm tự nhiên và xã hội của địa phương. Hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội cũng sẽ từng bước được đổi mới về nội dung và phương thức. Trong đó, cán bộ đoàn thể các cấp phải tăng cường tới cơ sở, bám sát cuộc sống để nắm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đồng thời, tổ chức các hoạt động để hướng dẫn đồng bào các dân tộc vươn lên xóa đói, giảm nghèo.

Việc phối hợp giữa công tác dân vận vùng đồng bào DTTS với công tác đối ngoại nhân dân trong bảo vệ biên giới cũng được địa phương thực hiện thường xuyên, nhằm đấu tranh có hiệu quả chống lại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Đội ngũ cán bộ dân vận từng bước được kiện toàn, bảo đảm tỷ lệ hợp lý cán bộ là người DTTS trong các cấp ủy, tổ chức Đảng…

Bài, ảnh: Lê Dung

2,454
Viết bình luận mới