Tập trung chăm sóc cây trồng vụ đông xuân

Cập nhật ngày: 02/04/2018 | 10:27 GMT+7

Theo UBND huyện Đắk Glong (Đắk Nông) thì mặc dù thực hiện nhiều biện pháp đẩy nhanh tiến độ, nhưng trong vụ sản xuất đông xuân năm 2017 – 2018, một số diện tích gieo trồng trên địa bàn vẫn không đạt so với kế hoạch.

Trong đó, lúa nước đã gieo trồng được 410 ha/416 ha, đạt 98% kế hoạch;  ngô 550 ha/567,8 ha, đạt 97% kế hoạch. Nhân dân trên địa bàn cũng đã sản xuất được 160 ha khoai lang; 82 ha đậu đỗ các loại và khoảng 103 ha rau xanh...

Hiện nay, ngành chức năng của huyện đang tăng cường hướng dẫn bà con các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại, kết hợp chăm sóc, bón phân đúng cách để đạt hiệu quả sản xuất cao.

Lê Dung

1,723
Viết bình luận mới