HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Tập trung giải ngân các vốn đầu tư công

Cập nhật ngày: 11/05/2020 | 09:04 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Theo UBND huyện Đắk Glong (Đắk Nông), đến nay, việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn đã cơ bản đạt kết quả theo kế hoạch.

Trong đó, nguồn vốn sử dụng đất đã giải ngân được 1,08 tỷ đồng. Ước tính đến hết quý II/2020, toàn huyện sẽ giải ngân 6 tỷ đồng tiền sử dụng đất, đạt 68,18% kế hoạch. Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương cũng đã giải ngân được 8,341 tỷ đồng và ước đến quý II/2020 sẽ giải ngân 14 tỷ đồng, đạt 85,24% kế hoạch.

Nguồn vốn hỗ trợ cho huyện thực hiện chỉnh trang đô thị được bố trí 5 tỷ đồng, đến nay đang triển khai lựa chọn nhà thầu thi công và sẽ giải ngân đạt 100% kế hoạch trong quý II này. Ngoài ra, nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia hiện tại cũng đã giải ngân được 10,469 tỷ đồng.

Lê Dung

1,671
Viết bình luận mới