Thích ứng với dịch bệnh, giữ vững đà tăng trưởng

Cập nhật ngày: 09/12/2021 | 07:37 GMT+7

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ triển khai thực hiện các giải pháp thích ứng, linh hoạt với tình hình dịch bệnh, trong năm 2021 huyện Đắk Glong đã đạt được nhiều chỉ tiêu tăng trưởng quan trọng.

Ổn định các chỉ tiêu phát triển

Theo UBND huyện Đắk Glong, trong năm 2021, huyện có 13/18 nhóm chỉ tiêu đã đạt và vượt so với kế hoạch, chiếm 72,2%.

Trước tiên, ở lĩnh vực thu ngân sách Nhà nước, trong năm, toàn huyện thực hiện được hơn 212 tỷ đồng, đạt 102,29% so với dự toán giao. Trong đó, thu ngân sách huyện ước đạt 57.968 tỷ đồng, đạt 115% dự toán.

Đây là kết quả của việc phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các biện pháp thu ngân sách giữa UBND các xã và Hội đồng tư vấn thuế các cấp. Theo đó, các đơn vị đã thực hiện kiểm tra dự toán thu cụ thể theo từng sắc thuế, từng khoản thu đối với các xã, các đội, bộ phận thu theo từng tháng.

Trên cơ sở đó, các đơn vị kịp thời thực hiện kiểm tra, đôn đốc và đánh giá mức độ hoàn thành để có biện pháp thu thích hợp đối với từng địa bàn ở từng thời điểm cụ thể.

Ngoài ra, huyện còn tăng cường công tác kiểm tra chống thất thu ở những ngành, lĩnh vực kinh doanh như đất đai, tài nguyên, nông sản, vật liệu xây dựng, xây dựng nhà ở trong khu dân cư…

Ở các lĩnh vực sản xuất, trong năm, ngành Nông nghiệp đã khẳng định được vai trò then chốt dẫn dắt nền kinh tế chung của địa phương. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất sản phẩm an toàn, chất lượng được huyện đẩy mạnh.

Mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Quảng Khê (Đắk Glong) đang tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao

Trong năm, ngành Nông nghiệp tiếp tục thực hiện các đề án, kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp thông qua nhiều hình thức hỗ trợ như xây dựng các mô sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP; mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; mô hình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Các cá nhân, tổ chức trên địa bàn được kịp thời hướng dẫn về sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp tốt UTZ, VietGAP, với 1 số chuỗi sản phẩm  như cà phê, cây ăn quả có múi (cam, quýt) và chuỗi sản phẩm rau, củ quả.

Nhờ đó, đến nay, toàn huyện đã có trên 1.500 ha các loại cây công nghiệp, cây ăn quả ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, chiếm tỷ lệ 6,8%...

Kết quả này không chỉ ghi nhận sự nỗ lực của các cấp chính quyền và người dân địa phương, mà còn khẳng định thành công của những giải pháp “căn cơ” nhằm ứng phó linh hoạt với đại dịch Covid-19, góp phần vào việc giữ ổn định tăng trưởng chung.

Linh hoạt các giải pháp

Năm 2022 là năm thứ hai triển khai các nghị quyết, kế hoạch mới của Đảng và Nhà nước. Để phát huy các kết quả đã đạt được, các cấp, các ngành của huyện đang phấn đấu với quyết tâm cao nhất, triển khai hiệu quả các mục tiêu, giải pháp đề ra.

Trên tinh thần đó, địa phương tiếp tục thực hiện tốt các mô hình sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất.

Nhân giống măng tre bốn mùa tại Công ty TNHH MTV Ba Sang Đắk Som (Đắk Glong)

Trong đó, các mô hình kinh tế trang trại, hợp tác xã sẽ được thúc đẩy phát triển mạnh mẽ. Huyện cũng khuyến khích mở rộng hình thức sản xuất chăn nuôi phát triển theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Để phục vụ cho nông nghiệp và kinh tế nông thôn, việc đa dạng hóa các loại hình sản xuất công nghiệp sẽ được đẩy mạnh. Từ đó góp phần chế biến sâu các sản phẩm nông, lâm, thủy sản và bảo quản sau thu hoạch. Cùng với đó, các cơ chế, chính sách của Nhà nước tiếp tục được thực hiện kịp thời, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Huyện tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng. Trong đó tập trung bố trí vốn giải quyết nợ đọng các công trình, các dự án hoàn thành trong năm 2022; đồng thời, khởi công mới những công trình có tính cấp thiết.

Theo ông Trần Nam Thuần, Chủ tịch UBND huyện, cùng với sẵn sàng các tình huống, cấp độ phát sinh của dịch bệnh, huyện tiếp tục bám sát chủ đề công tác của năm để đưa ra giải pháp phát triển kinh tế, xã hội linh hoạt, phù hợp với thực tiễn.

Đặc biệt, địa phương tiếp tục thúc đẩy thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn, để khai thác các lợi thế, tiềm năng như du lịch sinh thái; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và công nghiệp alumin – nhôm…”.

Bài, ảnh: Lê Dung

9,062
Viết bình luận mới