Thu ngân sách đạt 68,58%

Cập nhật ngày: 11/08/2021 | 09:28 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Theo UBND huyện Đắk Glong (Đắk Nông), trong 7 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đã thực hiện được 142,7 tỷ đồng, đạt 68,58% so với dự toán năm giao.

Trong đó, thu ngân sách nhà nước của tỉnh thực hiện 103,1 tỷ đồng, đạt 65,6%; thu ngân sách huyện thực hiện 39,6 tỷ đồng, đạt 77,78% so với dự toán.

Để bảo đảm kế hoạch thu ngân sách, từ nay đến cuối năm, huyện sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp, để thực hiện tốt công tác thu, chống thất thu ngân sách nhà nước; đồng thời, tổ chức khai thác tốt các nguồn thu, thu biện pháp tài chính, thuế, phí và lệ phí.

Bảo Anh

3,020
Viết bình luận mới