Thực hiện kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng thụ hưởng

Cập nhật ngày: 05/03/2019 | 08:47 GMT+7

Trong tháng 2, huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đã triển khai thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng như người có công và đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội.

Theo đó, ngành chức năng của huyện đã tiếp nhận 24 bộ hồ sơ vay vốn hỗ trợ lãi suất của hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ theo quy định; thực hiện chi trả cho các đối tượng thụ hưởng, với tổng số tiền là hơn 118 triệu đồng.

Địa phương cũng đã tiếp nhận 3 bộ hồ sơ của học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số và thực hiện chi trả hỗ trợ theo quy định với số tiền 7,5 triệu đồng; đồng thời, thực hiện chi trả hơn 538 triệu đồng tiền trợ cấp tháng 1 và tháng 2 cho đối tượng người có công với cách mạng.

Bên cạnh đó, công tác xóa đói, giảm nghèo, chăm sóc và bảo vệ trẻ em cũng được theo dõi thường xuyên và thực hiện tích cực. Huyện cũng đang tiếp tục đôn đốc UBND các xã đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn các dự án thuộc Chương trình 135 năm 2018.

Bảo Anh

1,439
Viết bình luận mới