Tiến độ gieo trồng vụ đông xuân 2018-2019 đạt 25% kế hoạch

Cập nhật ngày: 05/03/2019 | 08:48 GMT+7

Theo Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện Đắk Glong (Đắk Nông), đến nay, diện tích làm đất sản xuất vụ đông xuân năm 2018 – 2019 của toàn huyện đã thực hiện được 89%, tỷ lệ gieo trồng đạt 25% kế hoạch.

Cùng với việc triển khai kế hoạch làm đất, gieo trồng, ngành chức năng cũng đã hướng dẫn cho bà con về việc phòng trừ dịch hại trên các loại cây trồng, nhất là cây hồ tiêu; đồng thời, thực hiện việc thống kê diện tích hồ tiêu bị chết, nhiễm bệnh.

Địa phương cũng tập trung tổ chức đánh giá các mô hình khuyến nông đã triển khai năm 2018 và xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp chung cho năm 2019.

Lê Dung

1,820
Viết bình luận mới