Tiếp nhận hồ sơ xử lý 87 vụ vi phạm luật Quản lý và Bảo vệ rừng

Cập nhật ngày: 02/04/2018 | 10:27 GMT+7

Trong quý I, ngành chức năng của huyện Đắk Glong đã tiếp nhận hồ sơ xử lý 87 vụ vi phạm phát luật về bảo vệ rừng.

Trong đó, phá rừng: 73 vụ, với 43,697 ha; khai thác rừng trái phép: 2 vụ, với 7,748 m3; vận chuyển lâm sản trái phép: 5 vụ, với 8,553 m3; cất giữ lâm sản trái phép: 2 vụ, với 6,366 m3; vi phạm thủ tục hành chính trong vận chuyển lâm sản: 2 vụ; hủy hoại tài sản: 1 vụ; vi phạm khác: 2 vụ. Hiện đã xử lý 76 vụ, trong đó xử lý hành chính 62 vụ, hình sự 14 vụ, với tổng số tiền thu sau xử lý là hơn 471 triệu đồng.

Lê Dung

1,842
Viết bình luận mới