HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Tiếp tục huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ nhà ở hộ nghèo

Cập nhật ngày: 07/09/2017 | 08:56 GMT+7

Từ các nguồn vốn khác nhau, thời gian qua, nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện Đắk Glong đã được hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở để ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Nhiều hộ dân ở thôn 9, xã Đắk Ha (Đắk Glong) vẫn đang sống trong những ngôi nhà tranh tre tạm bợ

Theo ông Thái Doãn Hợp, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Đắk Glong thì hằng năm, đơn vị đã chủ động tham mưu cho UBND huyện xây dựng các kế hoạch, phân bổ chỉ tiêu, số lượng hộ dân được hỗ trợ nhà ở; đồng thời, hướng dẫn các xã hoàn tất những thủ tục liên quan đến đối tượng thụ hưởng theo yêu cầu của đơn vị tài trợ. Trên cơ sở đó, các xã thực hiện phân bổ cho cấp thôn, bon và chỉ đạo ban tự quản thôn, bon tiến hành rà soát, bình xét dân chủ, công khai, minh bạch…

Sau khi danh sách hộ nghèo được phê duyệt, các nhà tài trợ đã trực tiếp cấp phát tiền hỗ trợ cho từng đối tượng thụ hưởng. Riêng với nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước sẽ được huyện chuyển về cho các xã chi trả trực tiếp, để các hộ dân chủ động xây dựng nhà ở. Khi công trình được hoàn thành, UBND các xã phối hợp với ban tự quản thôn, bon tiến hành nghiệm thu, lập hồ sơ quyết toán với các cơ quan chức năng…

Nhìn chung, việc triển khai xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn luôn kịp thời, công khai từ khâu bình xét đến hoàn thành, đưa vào sử dụng; đồng thời, bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng và phát huy hiệu quả của các nguồn vốn, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Công tác triển khai xây dựng nhà ở cũng được các địa phương triển khai  linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Theo đó, các xã thường sử dụng hình thức bảo lãnh vật tư, giúp công trình được thực hiện sớm và tập trung vận động các nguồn lực để huy động vốn, nhân công lao động… Nhà ở được xây dựng phần lớn có kết cấu, khung nhà, vật liệu sử dụng, diện tích theo đúng quy định. Nhờ đó, trong những năm qua, nhiều hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện đã có nhà ở kiên cố...  

Cũng theo ông Hợp thì hiện nay, số hộ nghèo trên địa bàn huyện phải ở nhà tạm, nhà dột nát vẫn còn nhiều. Sự chủ động của hộ nghèo trong cải thiện nhà ở chưa cao. Hơn nữa, công tác vận động ủng hộ giúp đỡ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo ở các cấp chủ yếu vẫn phụ thuộc vào nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn tài trợ của các nhà hảo tâm. Trong khi đó, nhận thức cũng như thái độ của cộng đồng trong việc hỗ trợ hộ nghèo khắc phục về nhà ở còn thấp. Sự hỗ trợ của nhân dân trong huyện đối với công tác xóa nhà tạm, dột nát không đáng kể… Vì vậy, trong năm 2017, huyện tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động ủng hộ giúp đỡ hộ nghèo xóa nhà tạm, dột nát đến rộng rãi các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn, nhằm tạo thêm nguồn lực như kinh phí, vật liệu, ngày công… Hoạt động giám sát của HĐND xã, Ban công tác mặt trận cấp cơ sở trong quá trình bình xét và tổ chức thực hiện việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo cũng sẽ được địa phương tăng cường. Thông qua các hoạt động truyền thông, huyện sẽ từng bước nâng cao nhận thức và thay đổi thái độ của cộng đồng, tính tự chủ của hộ nghèo trong việc xóa nhà tạm, dột nát.

  Trong năm 2016, trên địa bàn huyện đã thực hiện hỗ trợ xây dựng được 60 căn nhà cho các hộ nghèo tại 7 xã trong toàn huyện, với tổng số tiền là 2,5 tỷ đồng thông qua 2 chương trình như: Chính sách hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg, ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup. Trong đó, Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup tài trợ 20 căn nhà, với trị giá 50 triệu đồng/căn. Còn lại 40 căn được hỗ trợ theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, với vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện là 25 triệu đồng/căn và Nhà nước hỗ trợ 10 triệu đồng/căn.  

 

Bài, ảnh: Bảo Anh

5,227
Viết bình luận mới