Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2017

Cập nhật ngày: 10/10/2018 | 10:58 GMT+7

Theo báo cáo của UBND huyện Đắk Glong, tổng mức bán lẻ, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2018 được 1.128 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước.

Vật phẩm giáo dục được bán lẻ nhiều cho người dân trong dịp đầu năm học mới 2018-2019

Xét theo lĩnh vực, doanh thu gia tăng chủ yếu là bán lẻ hàng hóa về lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu trong gia đình, vật phẩm văn hóa, giáo dục, may mặc, dịch vụ ăn uống, vận tải. Trong đó, riêng vận tải hàng hóa ước đạt hơn 390.000 tấn, tăng 7,7% và vận chuyển hơn 165.000 lượt hành khách, tăng 8,4% so với 9 tháng đầu năm 2017.

Hồng Thoan

1,409
Viết bình luận mới