Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,3%

Cập nhật ngày: 03/12/2020 | 08:51 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Theo Phòng Nội vụ huyện Đắk Glong, trong năm 2020, bộ phận một cửa cấp huyện và xã đã tiếp nhận được 16.081 hồ sơ; trong đó đã giải quyết 13.187 bộ hồ sơ; 463 bộ hồ sơ đang giải quyết; 2.252 bộ hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện giải quyết.

Trong đó, 13.089 bộ hồ sơ giải quyết đúng hạn, chiếm tỷ lệ 99,3%; 89 bộ hồ sơ giải quyết quá hạn, chiếm 0,7%. Có được kết quả này một phần là do trong năm, UBND huyện tiếp tục triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến mức độ 2,3 và 4 theo lộ trình.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND huyện đã cập nhật 310 thủ tục mức độ 2; 36 thủ tục mức độ 3 và 4 thủ tục mức độ 4. Địa phương đã áp dụng và duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 tại UBND huyện với 270 quy trình. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia giải quyết các thủ tục hành chính liên quan.

Bảo Anh

3,309
Viết bình luận mới