• Tập trung nâng cao hiệu quả cải cách hành chính
 • 07:06 30/06/2021
 • Năm 2020, chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) thuộc nhóm tương đối cao, với mức điểm từ 80% - 95%. Tổng số điểm mà huyện đạt được là 87.818 điểm, chỉ số CCHC là 87.82%. Địa phương đứng thứ 3 trong nhóm huyện, thành phố về CCHC.
 • Thu ngân sách Nhà nước đạt 51% dự toán
 • 07:05 30/06/2021
 • Theo báo cáo của UBND huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông), tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt hơn 311 tỷ đồng, đạt 51% dự toán.
 • Tỷ lệ che phủ rừng ở Đắk R’lấp đạt 41,86%
 • 07:04 30/06/2021
 • Huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) hiện có trên 26.609 ha rừng. Trong đó, rừng tự nhiên trên 12.824 ha, rừng trồng trên 13.833 ha. Tỷ lệ che phủ rừng của huyện hiện nay đạt 41,86%, cao hơn bình quân của tỉnh 3%.
 • Hoàn thành tiêu chí xây dựng cơ sở vật chất văn hóa
 • 08:19 24/03/2021
 • Bằng việc huy động nhiều nguồn lực khác nhau, huyện Đắk R’lấp đã hoàn thành tiêu chí nông thôn mới (NTM) về cơ sở vật chất văn hóa. Điều này đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống văn hóa của người dân.
 • Đắk R’lấp phấn đấu đến năm 2025 trở thành thị xã
 • 08:45 08/12/2020
 • Theo UBND huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông), căn cứ chủ trương, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, huyện quyết tâm xây dựng Đắk R’lấp thành thị xã vào năm 2025.
 • Trên 70.500 người tham gia bảo hiểm xã hội
 • 08:43 08/12/2020
 • Theo Bảo hiểm xã hội huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông), tính đến cuối tháng 11/2020, số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên toàn huyện là 70.505 người, đạt 91,60% kế hoạch năm.
 • Làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh
 • 09:46 14/09/2020
 • Thời gian qua, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) đã nỗ lực thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, dịch bạch hầu. Nhờ đó, huyện đã bảo vệ được sức khỏe cho người dân, đồng thời thúc đẩy kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển.
 • Đắk R’lấp phát huy vai trò truyền thanh cơ sở
 • 09:30 19/08/2020
 • Thời gian qua, hệ thống truyền thanh cơ sở ở Đắk R’lấp đã phát huy vai trò quan trọng, góp phần tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và giáo dục pháp luật cho người dân.
 • Đắk R’lấp vượt chỉ tiêu nông thôn mới về giáo dục
 • 08:41 30/06/2020
 • Những năm qua, huyện Đắk R’lấp đã tập trung nhiều giải pháp để nâng cao các chỉ tiêu nông thôn mới (NTM) về giáo dục. Đến nay, hệ thống giáo dục trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến rõ nét, nhất là về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục.
 • Nhiều giải pháp tăng thu ngân sách hiệu quả
 • 08:54 21/05/2020
 • Trong những năm qua, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện chỉ tiêu về tăng thu ngân sách, trong đó đáng chú ý là huyện đã tập trung thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ...
 • Đẩy mạnh tái canh cà phê
 • 08:53 21/05/2020
 • Huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) hiện có trên 19.000 ha cà phê, trong đó nhiều diện tích đã già cỗi, năng suất thấp. Vì vậy, huyện Đắk R'lấp đang cùng với nông dân tập trung đẩy mạnh chương trình tái canh cà phê nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất loại cây trồng này...
 • Từng bước khống chế dịch tả lợn châu Phi
 • 08:52 19/12/2019
 • Quyết liệt trong chỉ đạo, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch tả lợn châu Phi nhanh gọn và hiệu quả, huyện Đắk R’lấp đã từng bước khống chế được loại dịch bệnh này.