Ðầu tư gần 59 tỷ đồng xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại bãi thu gom rác thải huyện Ðắk R’lấp

Cập nhật ngày: 03/07/2018 | 09:11 GMT+7

Ngày 29/6, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1003/QĐ-UBND về phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại bãi thu gom rác thải huyện Đắk R’lấp.

Quy mô dự án trên 15,375 ha, tổng mức đầu tư trên 58,964 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác. Địa điểm triển khai dự án tại  thôn 10, xã Quảng Tín, với  các hạng mục đầu tư của dự án bao gồm: San nền, vận chuyển rác cũ đã đóng cấu kiện tới hố chôn lấp, hố chôn lấp rác, mương thu nước rò rỉ rác, nhà để hóa chất và kho dụng cụ, nhà ở công nhân, khu vệ sinh, đường giao thông, gia cố mái ta luy, bể điều hòa và bể chứa bùn, hạ tầng kỹ thuật khác… Thời gian thực hiện dự án từ 2018-2020.

Đây là công trình nhằm nâng cao hiệu quả xử lý chất thải rắn, cải tạo môi trường, bảo đảm sức khỏe cộng đồng; đồng thời xử lý triệt các nguồn ô nhiễm thứ cấp và các vấn đề môi trường do bãi rác cũ gây ra trong quá trình tồn tại và góp phần thực tiện tốt chính sách về môi trường.

Bình Minh

2,861
Viết bình luận mới