Đắk R’lấp phấn đấu đến năm 2025 trở thành thị xã

Cập nhật ngày: 08/12/2020 | 08:45 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Theo UBND huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông), căn cứ chủ trương, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, huyện quyết tâm xây dựng Đắk R’lấp thành thị xã vào năm 2025.

Để đạt mục tiêu này, huyện tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, trong đó triển khai đồng bộ giữa quy hoạch và kế hoạch đầu tư giai đoạn 2020-2025.

Hạ tầng giao thông đô thị được Đắk R'lấp ưu tiên đầu tư

Địa phương xác định xây dựng đô thị Đắk R’lấp làm trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tiểu vùng phía Nam tỉnh Đắk Nông. Huyện cũng xác định xây dựng vùng phụ trợ phục vụ cho ngành công nghiệp alumin – nhôm.

Huyện Đắk R’lấp định hướng trở thành thị xã với 11 đơn vị hành chính, gồm 6 phường, 5 xã. Nhiệm vụ vừa trước mắt, lâu dài của huyện là hoàn thiện, đồng bộ hạ tầng giao thông nội thị; quy hoạch xây dựng khu dân cư, hệ thống thu gom, xử lý rác thải; chỉnh trang đô thị...

Về lộ trình đầu tư, dựa trên 6 tiêu chí chuẩn của đô thị loại 4, huyện Đắk R'lấp xây dựng kế hoạch để huy động mọi nguồn lực đầu tư theo thứ tự ưu tiên. Dự kiến, tổng mức đầu tư trong giai đoạn 2020-2025 khoảng 5.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước khoảng 1.000 tỷ đồng, vốn huy động hợp pháp khác 4.000 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Hồng Thoan

2,684
Viết bình luận mới