Hỗ trợ 1.622 kg lúa giống cho các hộ dân tộc thiểu số

Cập nhật ngày: 19/03/2019 | 09:37 GMT+7

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện Đắk R’lấp, bằng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế địa phương, huyện đã hỗ trợ 1.622 kg giống lúa Nhị ưu 838 cho các hộ dân tộc thiểu số ở các bon Pi Nao (Nhân Đạo), Bu Ja Ráh (Nghĩa Thắng) và bon Bu N’Đoh (Đắk Wer) sản xuất lúa nước vụ đông xuân 2018 - 2019.

Cùng với giống, bà con được hỗ trợ 20.275 kg vôi, 49.473 kg phân lân, vi sinh, urê, kali và 406 chai thuốc diệt mầm cỏ Sofit. Đội ngũ khuyến nông cơ sở cũng thường xuyên bám địa bàn để hướng dẫn, hỗ trợ nông dân xuống giống, chăm sóc đúng cách nên lúa đang sinh trưởng, phát triển tốt.

Hồng Thoan

1,911
Viết bình luận mới