Lan tỏa phong trào tập luyện thể dục, thể thao

Cập nhật ngày: 19/12/2016 | 10:31 GMT+7

Thực hiện Chương trình hành động số 14/CTr-TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về phát triển thể dục, thể thao (TDTT) đến năm 2020, trong những năm qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn Đắk R’lấp đã tăng cường sự lãnh đạo đối với chính quyền, cơ quan, đơn vị và nhân dân nâng cao hoạt động TDTT, hoàn thiện thiết chế TDTT cơ sở. Vì vậy, phong trào tập luyện TDTT, rèn luyện sức khỏe trong cán bộ, nhân dân ngày càng lan tỏa rộng khắp.

Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 14/CTr-TU (năm 2011), Huyện ủy Đắk R’lấp đã ban hành Chương trình hành động số 18/CTr-HU để cụ thể hóa công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện đến các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn thể cán bộ, người dân trong phát triển TDTT.

Trên cơ sở các mục tiêu của Tỉnh ủy đề ra, Huyện ủy đã đưa ra mục tiêu cho từng năm, từng giai đoạn gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở các xã, thị trấn trên địa bàn. Để chương trình hành động đi vào thực tiễn cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk R’lấp đã lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động với tinh thần mỗi tổ chức đảng, đảng viên là một tấm gương đi đầu trong tập luyện TDTT.

Chính vì vậy, không chỉ cơ sở hạ tầng về TDTT trên địa bàn từng bước được đầu tư, hoàn thiện mà tỷ lệ người dân tham gia tập luyện TDTT cũng ngày một tăng cao. Nếu như năm 2011, toàn huyện mới chỉ có một số sân bóng chuyền và sân bóng đá thì đến nay, toàn huyện đã có 19 sân bóng đá mini, 4 sân quần vợt, 2 câu lạc bộ thể hình, 39 sân bóng chuyền, 9 sân cầu lông... để phục vụ nhu cầu tập luyện TDTT cho cán bộ, nhân dân. Từ đây, không chỉ TDTT thành tích cao mà cả phong trào TDTT quần chúng trong các cơ sở trường học, cơ quan nhà nước cũng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Nếu như năm 2011, số người tập luyện TDTT thường xuyên trên địa bàn huyện khoảng 21.827 người, chiếm 28,1% tổng dân số thì đến năm 2016, tỷ lệ người dân tập luyện TDTT thường xuyên chiếm khoảng 40% tổng dân số. Số gia đình tập luyện TDTT thường xuyên cũng được nâng lên theo từng năm. Nếu như năm 2011, tỷ lệ gia đình tập luyện TDTT thường xuyên chiếm 1,08% thì đến năm 2016 tăng lên gần 3% trong tổng số gia đình trên địa bàn huyện. Trung bình hằng năm, toàn huyện có từ 10 đến 12 giải thi đấu thể thao cấp huyện và trên 70 giải thi đấu thể thao cấp cơ sở.

Bên cạnh đó, huyện đã thành lập được 2 câu lạc bộ thể hình, 6 câu lạc bộ võ thuật, 2 câu lạc bộ dưỡng sinh và một số câu lạc bộ quần vợt, cầu lông… , với hàng trăm hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên. Ngoài phong trào TDTT quần chúng phát triển, trong những năm qua, huyện Đắk R’lấp cũng quan tâm đến công tác giáo dục, rèn luyện thể chất và phong trào TDTT trong các trường học trên địa bàn.

Cụ thể như các cấp học trên địa bàn thường xuyên làm tốt công ác giáo dục thể chất gắn với giáo dục đạo đức, ý thức và giáo dục quốc phòng; phát triển mạnh TDTT ngoại khóa, các lớp năng khiếu để tập luyện, phát hiện, đào tạo tài năng TDTT thành tích cao cho huyện. Nhờ vậy, các môn TDTT của huyện tham gia thi đấu cấp tỉnh, cấp quốc gia ngày càng tăng. Số vận động viên được tỉnh tuyển chọn năm sau cao hơn năm trước.

Theo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đắk R’lấp thì sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển TDTT đến năm 2020, không chỉ thiết chế TDTT ở cơ sở được tăng cường mà tư tưởng, nhận thức của nhân dân về tự giác tham gia rèn luyện sức khỏe cũng được nâng lên.

Để phấn đấu đến năm 2020, toàn huyện có trên 60% dân số tham gia tập luyện TDTT thường xuyên, trên 4% gia đình đạt gia đình TDTT theo mục tiêu trong Chương trình hành động của Huyện ủy đề ra, thời gian tới, Phòng sẽ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa TDTT nhằm hoàn thiện về cơ sở vật chất, tăng số lượng mô hình các câu lạc bộ TDTT trên địa bàn.

Bên cạnh đó, huyện cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân về tầm quan trọng của tập luyện TDTT để rèn luyện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân để phục vụ mục tiêu phát triển.

Đức Diệu

1,665
Viết bình luận mới