HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển

Cập nhật ngày: 28/02/2011 | 10:06 GMT+7

Thực hiện Nghị quyết số 14 ngày 18-3-2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về việc “Tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân”...

Thực hiện Nghị quyết số 14 ngày 18-3-2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về việc “Tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân”, những năm qua huyện Đắk R’lấp đã từng bước tạo cơ chế, chính sách thông thoáng về thủ tục hành chính, đất đai, quy hoạch cụm, điểm công nghiệp, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Nhờ vậy, kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện Đắk R’lấp đã có bước phát triển mới. Các hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần tăng nhanh về số lượng, ngành nghề, quy mô ngày càng lớn, mở rộng. Đến nay, toàn huyện có trên 1.235 hộ kinh doanh cá thể, 55 doanh nghiệp tư nhân, 65 công ty tư nhân đang hoạt động. Hàng năm, kinh tế tư nhân đóng góp gần 100% GDP của huyện; chiếm 90% vốn đầu tư toàn xã hội; giải quyết việc làm cho khoảng 36.000 lao động; đóng góp trên 64% ngân sách của huyện. Cùng với các thành phần kinh tế khác, kinh tế tư nhân đã góp phần giải phóng năng lực sản xuất, thúc đẩy phân công lao động xã hội, chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa… Ngoài ra, chỉ tính trong 2 năm 2009-2010 đã có 9 dự án đăng ký và đầu tư vào địa bàn huyện.


Một góc khu trung tâm thương mại xã Nhân Cơ (Đắk R’lấp) Ảnh: Ngọc Tâm

Tuy nhiên, theo đánh giá của huyện thì các thành phần kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện hầu hết là quy mô nhỏ, vốn tự có không lớn, trình độ kỹ thuật công nghệ, quản lý doanh nghiệp thấp. Doanh nghiệp sản xuất, chế biến nông sản có ít, nhỏ bé nên chưa khai thác hết tiềm năng nông sản hàng năm. Sức cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh còn hạn chế, thu nhập của người lao động thấp, đóng góp ngân sách Nhà nước chưa tương xứng với tốc độ tăng giá trị sản xuất. Đội ngũ cán bộ quản lý phần đông xuất thân từ nông nghiệp, đào tạo không cơ bản. Các thành phần kinh tế tư nhân trong huyện còn thiếu kiến thức pháp luật, kinh tế, thông tin thị trường, nhất là ngoại ngữ nên khả năng giao tiếp, đàm phán trực tiếp với đối tác nước ngoài còn yếu. Một số hộ kinh doanh chạy theo lợi nhuận, trốn lậu thuế, chưa thực hiện đúng chế độ thống kê, kế toán, chưa thực hiện tốt Luật Lao động. Các tổ chức, doanh nghiệp cùng ngành nghề chưa tạo ra sự liên doanh, liên kết cùng nhau hợp tác phát triển, còn biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh. Kinh tế hộ gia đình có nhiều tiến bộ, nhưng năng lực còn hạn chế, sản xuất manh mún, phân tán. Thị trường tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn, giá cả thất thường cũng là một nguyên nhân chủ yếu chưa kích thích sản xuất phát triển.

 

Để khắc phục những hạn chế đó, trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tư nhân phát triển. Trong đó, huyện sẽ thiết lập mạng thông tin về doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, nối mạng với cơ quan chức năng và UBND huyện, bảo đảm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời đến doanh nghiệp. Huyện cũng sẽ chỉ đạo quyết liệt các ngành chuyên môn, địa phương giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp, nhất là các vướng mắc về mặt bằng kinh doanh, ưu đãi đầu tư, tín dụng, cấp các loại giấy phép kinh doanh, thủ tục hành chính… Việc tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xử lý nghiêm các doanh nghiệp cố ý làm trái hoặc không thực hiện đúng quy định của pháp luật, làm trong sạch môi trường đầu tư cũng sẽ được huyện tập trung thực hiện.

 

Lam Giang

8,496
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?