Tập trung nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 30/06/2021 | 07:06 GMT+7

Năm 2020, chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) thuộc nhóm tương đối cao, với mức điểm từ 80% - 95%. Tổng số điểm mà huyện đạt được là 87.818 điểm, chỉ số CCHC là 87.82%. Địa phương đứng thứ 3 trong nhóm huyện, thành phố về CCHC.

Theo ông Đỗ Thanh Cát, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk R'lấp, để nâng cao chỉ số CCHC, Ban Chỉ đạo CCHC huyện đã rà soát, phân tích những điểm yếu, hạn chế của địa phương. Từ đó huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện để khắc phục, nâng cao hiệu quả CCHC.

Người dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa UBND thị trấn Kiến Đức

Trước hết, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo CCHC gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Kết quả CCHC là một tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân đứng đầu cơ quan, tổ chức.

Do đó, đây không phải là nhiệm vụ của một cá nhân, hay cơ quan, đơn vị nào mà là của cả hệ thống, bộ máy chính quyền phục vụ Nhân dân xuyên suốt.

UBND huyện đã ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bộ máy và mối quan hệ công tác giữa 13 phòng chuyên môn. Qua đó tạo thuận lợi cho các phòng trong thực hiện nhiệm vụ, tránh chồng chéo hay bỏ sót công việc.

Công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) được huyện triển khai nghiêm túc, yêu cầu các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn liên tục rà soát và đơn giản hóa TTHC, kiểm soát chặt chẽ để việc ban hành đúng quy phạm pháp luật.

Văn phòng HĐND và UBND huyện công khai TTHC trên trang thông tin điện tử huyện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, các xã, thị trấn đều công khai thủ tục, lệ phí. Huyện kịp thời cập nhật các văn bản mới ban hành, có hiệu lực hoặc bãi bỏ để người dân thuận lợi tìm hiểu, giao dịch hành chính.

Huyện triển khai thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, góp phần giảm thiểu thời gian đi lại, công sức, tiền của của tổ chức, cá nhân.

Năm 2020, tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa ở huyện Đắk R’lấp diễn ra đúng hạn đạt 100%; theo cơ chế một cửa liên thông đúng hạn đạt 99,8%.

Một nội dung khác mà huyện đang tập trung đẩy mạnh là về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, huyện Đắk R’lấp xây dựng đề án vị trí việc làm gắn với tình hình thực tiễn địa phương, đáp ứng các yêu cầu phát triển.

Công tác tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức đúng theo quy định được phân cấp, đáp ứng đủ yêu cầu về năng lực, hàng năm được tham gia các lớp bồi dưỡng.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức địa phương thực hiện nghiêm tác phong, lề lối làm việc, xây dựng phong cách làm việc khoa học, hiệu quả, gần gũi với người dân.

Huyện đẩy mạnh các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hiện đại hóa nền hành chính. Cụ thể, huyện áp dụng chuyển, nhận văn bản qua phần mềm văn phòng điện tử, email công vụ.

Tất cả các phòng, ban, các xã, thị trấn đều tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc, gắn với thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

Bài, ảnh: Trần Lê

4,693
Viết bình luận mới