Tổng giá trị thương mại, dịch vụ đạt 935 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 21/12/2017 | 09:11 GMT+7

Năm 2017, tổng giá trị thương mại, dịch vụ toàn huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) đạt 935 tỷ đồng, bằng 100% so với kế hoạch đề ra.

Có được kết quả này là nhờ sự đầu tư hoàn thiện đồng bộ, gia tăng về hạ tầng thương mại, dịch vụ như Trung tâm thương mại Kiến Đức, Quảng Tín và hệ thống về dịch vụ viễn thông, vận tải, ăn uống đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, hộ dân mở rộng phát triển các loại hình dịch vụ.

Trần Lê

1,359
Viết bình luận mới