Tổng thu ngân sách nhà nước hơn 116 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 29/03/2018 | 08:54 GMT+7

Theo báo cáo của UBND huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông ), tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ đầu năm đến nay được 116,24 tỷ đồng, đạt 31,4% dự án được giao, trong đó thu tiền sử dụng đất đạt 23,37 tỷ đồng và thu thuế, phí, lệ phí đạt 92,3 tỷ đồng.

Để hoàn thành mục tiêu đạt tổng thu ngân sách là 355,13 tỷ đồng, thời gian tới địa phương tăng cường phối hợp với các ngành thu nợ các sắc thuế còn nợ đọng, chống thất thu ngân sách trong lĩnh vực lưu thông, thu thuế đối với các cơ sở khai thác khoáng sản và chủ đầu tư xây dựng trên địa bàn. Việc tổ chức cưỡng chế nợ thuế lớn, kéo dài đối với các hộ kinh doanh cũng sẽ được huyện chú trọng thực hiện.

Trần Lê

1,859
Viết bình luận mới