Lãnh đạo từng bước thực hiện thành công những mục tiêu trọng tâm đã đề ra

Cập nhật ngày: 17/06/2016 | 10:26 GMT+7

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập huyện Đắk Song (21/6/2001-21/6/2016), phóng viên (PV) Báo Đắk Nông đã có cuộc trao đổi với đồng chí Phan Văn Hợp, TUV, Bí thư Huyện ủy Đắk Song về quá trình xây dựng và phát triển huyện nhà.

Đồng chí Phan Văn Hợp, TUV, Bí thư Huyện ủy Đắk Song

PV: Xin đồng chí cho biết một số nét khái quát về quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ huyện trong 15 năm qua?

Đồng chí Phan Văn Hợp: Thực ra mà nói, trong những ngày đầu thành lập, bản thân tôi chưa trực tiếp tham gia công tác tại địa phương. Tuy nhiên, qua tìm hiểu cũng như nắm bắt từ các thế hệ lãnh đạo trước đây thì năm 2001, khi huyện Đắk Song được thành lập, toàn huyện chỉ có 8 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) với 271 đảng viên. Nhiều thôn, bon, bản “trắng” đảng viên, chưa thể thành lập được các chi bộ để hoạt động. Đây là một khó khăn chung mà ngay từ kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ I, nhiệm kỳ 2002-2005 đã đưa ra để bàn thảo những giải pháp, chiến lược phát triển cụ thể.

Từ đây, một mặt, Ban Chấp hành Đảng bộ lúc bấy giờ đã lãnh đạo các TCCSĐ, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng để tạo nguồn cho Đảng, một mặt cử các đảng viên về những địa bàn “trắng” đảng viên để sinh hoạt nhằm bảo đảm yêu cầu lãnh đạo trước mắt, đồng thời làm hạt nhân cho công tác phát triển Đảng sau này. Từ đây, công tác xây dựng, phát triển Đảng trở thành một nội dung quan trọng, xuyên suốt qua các nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ. Đến nay, toàn huyện đã có 29 TCCSĐ, với 2.202 đảng viên, chỉ còn 1 thôn chưa có đảng viên tại chỗ. Đây được xem là một trong những thành quả nổi bật mang tính quyết định đến kết quả phát triển của huyện trong 15 năm qua.

PV: Như đồng chí vừa nói công tác xây dựng Đảng là thành quả nổi bật quyết định đến kết quả phát triển của huyện, vậy đồng chí có thể nói rõ hơn về công tác này?

Đồng chí Phan Văn Hợp: Tất nhiên, xét ở một góc độ nào đó, trong quá trình phát triển, vẫn còn một số tổ chức đảng, đảng viên còn yếu kém, sức chiến đấu chưa cao; nhưng nhìn chung, chất lượng hoạt động của phần lớn các tổ chức đảng cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, toàn huyện có 2 TCCSĐ và 28 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh 3 năm liền; 2 TCCSĐ và 8 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh 5 năm liền và số TCCSĐ, chi bộ trực thuộc yếu kém đã giảm nhiều so với nhiệm kỳ trước.

Có được kết quả đó, ngoài việc quan tâm phát triển đảng viên, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng đã quan tâm đến công tác tạo nguồn để bảo đảm chất lượng đảng viên mới kết nạp. Bên cạnh đó, Huyện ủy cũng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng kết hợp với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đơn cử, để khắc phục tổ chức đảng yếu kém, năm 2015, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa III đã ban hành Kế hoạch số 01-KH/HU để khắc phục, kiện toàn các tổ chức đảng yếu kém năm 2014, đồng thời thành lập tổ nhằm khảo sát, nắm bắt tình hình, xây dựng kế hoạch củng cố, kiện toàn; thường xuyên kiểm tra, giám sát từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên. Kết quả, đến năm 2015, Đảng bộ không còn tổ chức đảng yếu kém.

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đảng, Huyện ủy đã ban hành quy chế làm việc, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ phụ trách địa bàn tham gia sinh hoạt với các tổ chức đảng và bám sát địa bàn để kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tiến hành thường xuyên bằng việc chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát có trọng tâm, trọng điểm và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch, xử lý nghiêm các cán bộ vi phạm.

Tất cả các cuộc kiểm tra đều tiến hành đầy đủ và đúng quy trình. Những trường hợp được kiểm tra đều nhận ra được các sai phạm để sửa chữa, đồng thời chấp nhận các hình thức kỷ luật hoặc kiểm điểm. Từ đây, chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, đảng viên trên địa bàn ngày càng được nâng cao.

PV: Vậy đồng chí có thể cho biết một số kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ đối với sự phát triển tại địa phương thời gian qua?

Đồng chí Phan Văn Hợp: Trước hết phải khẳng định, có được thành quả như ngày hôm nay, tuy chưa xứng tầm với tiềm năng, lợi thế nhưng đó là sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà, trong đó phải kể đến vai trò lãnh đạo của Đảng. Ở mỗi kỳ đại hội, tùy vào tình hình chung và thực tiễn của địa phương, phát huy trí tuệ, sự thống nhất trong Đảng, Đảng bộ huyện đã đưa ra những quyết sách linh hoạt để lãnh đạo địa phương phát triển bằng những mục tiêu tổng quát và các mục tiêu, nội dung, giải pháp thực hiện cụ thể.

Vai trò lãnh đạo của Đảng đã được thể hiện qua thực tiễn ở chỗ nơi đâu có tổ chức đảng vững mạnh thì nơi đó có sự phát triển nổi bật và ngược lại. Đây cũng là cơ sở để Đảng bộ huyện luôn phát huy vai trò lãnh đạo của mình trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Từ một huyện nghèo trong những ngày đầu thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, bộ mặt huyện nhà đang ngày một khởi sắc trên tất cả các phương diện. Đó là minh chứng sát thực nhất về vai trò lãnh đạo, huy động sức mạnh, sự đồng lòng cả hệ thống chính trị của Đảng trong quá trình phát triển.

PV: Trên cơ sở những kết quả đạt được, để tiếp tục lãnh đạo huyện phát triển xứng tầm với tiềm năng, lợi thế, đồng chí cho biết định hướng của Đảng bộ trong thời gian tới?

Đồng chí Phan Văn Hợp: Bám sát mục tiêu, định hướng chung của tỉnh, Đại hội Đảng bộ huyện Đắk Song đã đề ra mục tiêu tổng quát giai đoạn 2015-2020 đó là “Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ; giữ vững ổn định chính trị; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội bền vững”. Trong đó, Đảng bộ huyện đã đề ra 3 tập trung gồm: Phát triển nông nghiệp, nông thôn toàn diện; Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng và xóa đói, giảm nghèo bền vững. 4 đột phá gồm: Đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ, trong đó quan tâm hạ tầng đô thị Đức An; Quy hoạch, kêu gọi đầu tư vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát huy lợi thế để phát triển du lịch. Đây được xem là những nội dung vừa mang tính cốt lõi, vừa có tính lan tỏa trong chiến lược phát triển của huyện.

Để triển khai lãnh đạo thực hiện thắng lợi những nội dung trên, sắp tới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sẽ ban hành 4 nghị quyết chuyên đề như: Phát triển cây hồ tiêu theo hướng bền vững giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025; Nâng cao hiệu lực lãnh đạo, hiệu quả quản lý, điều hành bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở; Quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Đắk Song giai đoạn 2015-2020 và nghị quyết về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ cảnh quan quốc lộ 14 giai đoạn 2015-2020, định hướng đến 2025.

Bằng sự quyết tâm, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, chúng tôi tin tưởng sẽ từng bước lãnh đạo thực hiện thành công những mục tiêu trọng tâm đã đề ra.

Đức Diệu thực hiện

4,903
Viết bình luận mới