Buôn Choáh có bước phát triển mới

Cập nhật ngày: 20/02/2014 | 10:06 GMT+7

Xã Buôn Choáh (Krông Nô) hiện có gần 600 hộ, khoảng 2400 khẩu, với 12 dân tộc anh em cùng sinh sống. Thời gian qua, cùng với sự hỗ trợ của các ngành, các cấp và sự tự lực vươn lên của toàn Đảng bộ và nhân dân, Buôn Choáh hôm nay đã và đang có bước phát triển mới.

Theo đó, với đặc điểm và điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp, những năm qua, xã đã xây dựng  vùng chuyên canh lúa nước hai vụ, với diện tích 570 ha, năng suất đạt 8,9 tấn/ha; vùng tập trung sản xuất ngô lai có diện tích 340 ha, năng suất bình quân cũng đạt 7 - 8 tấn/ha. Từ nhiều nguồn vốn đầu tư, xã đã xây dựng 12 km kênh mương nội đồng, 3 trạm bơm để chủ động phục vụ nước tưới cho người dân.

Sử dụng khai thác có hiệu quả sự đầu tư của Đảng, Nhà nước từ các chương trình, dự án; đồng thời chịu khó, năng động trong làm ăn nên đến nay 100% số hộ dân tộc thiểu số tại chỗ đã được định canh, định cư, cuộc sống tương đối ổn định, trong các bon làng ngày càng xuất hiện nhiều hộ giàu, hộ khá giả. Hầu hết các hộ dân  đã có nhà cửa khang trang, điện thắp sáng, có tivi, xe máy, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 18,2 triệu đồng/năm. Từ nguồn thu nhập ổn định, người dân có điều kiện chăm lo cho con em học hành, dân trí ngày càng được nâng lên.

Trong xây dựng Nông thôn mới, xã Buôn Choáh hiện đã hoàn thành được 5/19 tiêu chí (quy hoạch, việc làm, thủy lợi, an ninh trật tự, thu nhập), không những đời sống của người dân được nâng lên mà diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Hiện nay, tuyến đường từ thị trấn Đắk Mâm vào trung tâm xã đã được bê tông hóa khoảng 60%. Cùng với đó, chỉ tính riêng 2 năm 2012 - 2013, toàn xã đã bê tông hóa được hơn 6km đường giao thông, trong đó người dân đóng góp gần 1 tỷ đồng. Trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xã luôn xác định mục tiêu xây dựng xã văn hóa gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Các giá trị văn hóa mang đậm bản sắc truyền thống của đồng bào các dân tộc cũng được khôi phục, phát huy...

Hưng Nguyên

3,185
Viết bình luận mới