Các hợp tác xã nông nghiệp hoạt động còn kém hiệu quả

Cập nhật ngày: 25/05/2012 | 09:04 GMT+7

Hiện nay, huyện Krông Nô có 11 hợp tác xã nông nghiệp, với 236 xã viên, tổng vốn điều lệ là 7,9 tỷ đồng. Hoạt động của các hợp tác xã chủ yếu là làm dịch vụ thủy nông, trồng trọt, cung ứng vật tư nông nghiệp và kinh doanh tổng hợp...

Hiện nay, huyện Krông Nô có 11 hợp tác xã nông nghiệp, với 236 xã viên, tổng vốn điều lệ là 7,9 tỷ  đồng. Hoạt động của các hợp tác xã chủ yếu là làm dịch vụ thủy nông, trồng trọt, cung ứng vật tư nông nghiệp và kinh doanh tổng hợp. Tuy nhiên, thời gian qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã đạt hiệu quả chưa cao. Nguyên nhân là do nguồn vốn huy động trong xã viên còn ít, không có tài sản thế chấp để vay vốn đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, năng lực quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ hợp tác xã còn yếu, chưa qua đào tạo nên gặp nhiều lúng túng trong tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, hiện có 5 hợp tác xã nông nghiệp của huyện đang trong tình trạng ngưng hoạt động, chờ giải thể.

 

Lam Giang

3,941
Viết bình luận mới