Chuyển giao kỹ thuật qua mô hình trình diễn

Cập nhật ngày: 10/04/2014 | 09:28 GMT+7

Với mục tiêu đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, thời gian qua, Trạm Khuyến nông huyện Krông Nô đã xây dựng nhiều mô hình trình diễn hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi trên địa bàn.

Cụ thể, tại các xã Buôn Choáh, Đắk Nang, Tân Thành, Nam Đà, Đắk D’rô, Đức Xuyên… với lợi thế về vùng trồng lúa nước, Trạm đã xây dựng mô hình trình diễn, hướng dẫn nông dân đưa các loại giống lúa lai như Nhị ưu 838, Nghi hương 2308 vào canh tác trên diện tích 116 ha, với khoảng 500 hộ dân tham gia.

Mô hình chăn nuôi bò lai đem lại hiệu quả kinh tế

Kết quả, lúa lai năng suất đạt cao, từ 8-10 tấn/ha, góp phần ổn định về lương thực, tăng thu nhập cho hộ gia đình, xóa đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trạm cũng xây dựng và chọn lọc các giống lúa năng suất cao để nhân rộng trên địa bàn như: RVT, HT1, VS1, BTE1.

Đối với cây ngô, trạm đã phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng các mô hình và chọn lọc các giống ngô năng suất cao để nhân rộng như: NK66, NK72, NK6326, DK 9955, DK8868. Mô hình trồng xen ca cao dưới tán điều cũng đang ngày càng phát huy hiệu quả, từ 13 ha ban đầu đến nay đã tăng lên 324 ha, trong đó có 100 ha cho thu hoạch, với năng suất đạt 16 tạ/ha.  

Trong chăn nuôi, Trạm cũng đã xây dựng được các mô hình nuôi bò đực giống trên 50% máu ngoại để nâng cao chất lượng đàn bò địa phương. Hiện nay, đàn bò lai có khoảng 1.054 con, chiếm hơn 40% tổng đàn. Việc xây dựng mô hình nuôi heo thịt hướng nạc cũng thu hút 50 hộ dân tham gia, với gần 100 con; mô hình nuôi gà thả vườn có 50 hộ dân tham gia, với 1.600 con… Mô hình sử dụng men vi sinh Trichoderma để ủ vỏ cà phê, cùi bắp làm phân vi sinh cũng thu hút nhiều nông dân tham gia.

Theo Trạm Khuyến nông huyện, các mô hình trình diễn đã có sức lan tỏa mạnh, mang lại hiệu quả thiết thực, có tính thuyết phục cao, góp phần thay đổi được nhận thức, tập quán canh tác của nông dân, tạo ra khối lượng hàng hóa lớn, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, tăng hiệu quả kinh tế.

Bài, ảnh: Đức Hùng

5,265
Viết bình luận mới