Giai đoạn 2011-2015 đầu tư hơn 460 tỷ đồng thực hiện chương trình nông thôn mới

Cập nhật ngày: 15/12/2015 | 09:33 GMT+7

Trong giai đoạn 2011-2015, toàn huyện Krông Nô đã huy động đầu tư thực hiện Chương trình nông thôn mới hơn 460 tỷ đồng.

Trong đó, ngân sách nhà nước 414 tỷ đồng, huy động trong nhân dân 46 tỷ đồng. Huyện đã đầu tư vào các lĩnh vực như: Quy hoạch 2,5 tỷ đồng, giao thông 252,2 tỷ đồng, điện  30 tỷ đồng, trường học gần 68 tỷ đồng, cơ sở vật chất văn hóa 10,3 tỷ đồng, chợ nông thôn 5 tỷ đồng...

Nhờ đó, bộ mặt nông thôn ở nhiều xã trên địa bàn huyện được đổi mới văn minh hơn, cơ sở hạ tầng được nâng cấp, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, an ninh trật tự được giữ vững; thu nhập và điều kiện sống của người dân từng bước được cải thiện.

Hải Lý

3,047
Viết bình luận mới