Hợp tác xã hoạt động còn kém hiệu quả

Cập nhật ngày: 10/04/2014 | 09:14 GMT+7

Theo báo cáo của UBND huyện Krông Nô, hiện nay trên địa bàn huyện có 27 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, với tổng số vốn điều lệ lên đến gần 10 tỷ đồng.

Các HTX hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực như: cung ứng các loại phân bón, thuốc trừ sâu và một số giống cây trồng; bơm tưới, điều tiết nước phục vụ sản xuất; cấp nước sinh hoạt cho người dân…

Tuy nhiên, theo đánh của huyện, phần lớn các HTX còn bộc lộ nhiều mặt hạn chế, hoạt động chưa có tính bền vững, thiếu ổn định, dẫn đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của huyện.

Hàng năm, việc tổ chức đại hội xã viên để báo cáo hạch toán kinh tế và phân chia lợi nhuận của hầu hết các HTX không được thực hiện theo đúng quy định của Luật HTX.

P.T

 

5,318
Viết bình luận mới