Huyện Krông Nô: 10 tỷ đồng xây dựng cầu kiên cố thay cầu tạm ở xã Đắk Sôr

Cập nhật ngày: 09/04/2019 | 09:18 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Tổng Cục đường bộ Việt Nam bố trí 10 tỷ đồng từ nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới để đầu tư xây dựng 4 cây cầu kiên cố qua suối Đắk Sôr thuộc địa phận các thôn Đắk Thành, Đắk Cao, Quảng Hà và Đắk Trung thuộc xã Đắk Sôr.

Đến thời điểm này, các cây cầu đang được các đơn vị nhà thầu thi công được trên 50% khối lượng công trình. Sau khi các cây cầu mới hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân địa phương trong việc đi lại sản xuất, thúc đầy kinh tế- xã hội phát triển.

Hải Lý

7,803
Viết bình luận mới