Kết thúc khóa dạy cồng chiêng

Cập nhật ngày: 11/05/2012 | 15:22 GMT+7

Sau 3 tháng triển khai, ngày 8/5, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Krông Nô đã tổ chức bế giảng lớp học cồng chiêng Êđê tại buôn Sưk, xã Quảng Phú...

Sau 3 tháng triển khai, ngày 8/5, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Krông Nô đã tổ chức bế giảng lớp học cồng chiêng Êđê tại buôn Sưk, xã Quảng Phú.

 

Trong quá trình học tập, các học viên đã được hai nghệ nhân người Êđê là Ma Mân và Ma Nghiêm truyền đạt cách đánh ba bài chiêng Tông mang, A ray; Clo cư ka tong (bi chứt kờ thơng); nghĩa là bài thường, hát A ray và bài leo núi. Theo đánh giá của Ban tổ chức lớp học, nhìn chung nhờ có ý thức học tập tốt, cùng sự truyền đạt nhiệt tình của nghệ nhân nên kết thúc khóa học hầu hết các học viên đều thể hiện tốt các bài chiêng được học.

 

Văn Đường

3,878
Viết bình luận mới