Krông Nô, 11.545 lượt hộ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội

Cập nhật ngày: 19/10/2016 | 09:13 GMT+7

Theo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện Krông Nô (Đắk Nông), tính đến hết tháng 9/2016, tổng dư nợ các chương trình cho vay toàn huyện đạt gần 259 tỷ đồng với 11.545 lượt khách hàng vay. Trong đó, hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số có trên 2.900 lượt hộ được tiếp cận các chương trình vay với tổng dư nợ hơn 73,3 tỷ đồng.

Để tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận nguồn vốn một cách tốt nhất, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, thành lập các tổ vay vốn, qua đó tiến hành rà soát đối tượng để đưa vào các chương trình vay phù hợp.

Hải Lý

5,428
Viết bình luận mới