HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Năm 2014, phấn đấu giảm 480 hộ nghèo

Cập nhật ngày: 10/07/2014 | 08:56 GMT+7

Theo ông Trần Quang Hồng, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh – xã hội huyện Krông Nô với mục tiêu đến hết năm 2014, toàn huyện giảm được từ 480 hộ nghèo trở lên, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 15,89% xuống còn 12,89%, ngay từ đầu năm, huyện đã thành lập các tổ kiểm tra xuống tận cơ sở, đến từng nhà dân để tìm hiểu rõ nguyên nhân nghèo để giúp các hộ nghèo từng bước tháo gỡ những khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Với cách làm trên, trong danh sách 480 hộ gia đình, huyện đã xác định được 376 lượt hộ có nhu cầu về vốn, 176 lượt có nhu cầu về đất sản xuất, 34 lượt có nhu cầu về vật nuôi, 28 lượt có nhu cầu cần được nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, 28 lượt có nhu cầu về giống, 21 lượt có nhu cầu hỗ trợ phương tiện sản xuất, 6 lượt có nhu cầu về nhà ở, 5 lượt có nhu cầu học nghề.

Trên cơ sở kết quả khảo sát nhu cầu thực tế, huyện đã phân công cho các tổ chức, đơn vị, đoàn thể trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ để có hướng hỗ trợ, giúp đỡ các hộ gia đình thoát nghèo.

Phan Tuấn

 

2,276
Viết bình luận mới