Nỗ lực xây dựng đời sống văn hóa

Cập nhật ngày: 13/03/2014 | 09:45 GMT+7

Trong những năm qua, huyện Krông Nô đã tích cực vào cuộc, thúc đẩy việc xây dựng đời sống văn hóa có chiều sâu và bền vững. Đặc biệt, thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua của các ngành, đoàn thể đã cổ vũ, động viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực.

Cụ thể, Mặt trận Tổ quốc có phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Công an huyện có phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh thôn xóm, xây dựng thôn xóm bình yên”; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện có phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Đoàn Thanh niên huyện có phong trào “Thanh niên lập thân, lập nghiệp”...

Tất cả những phong trào ấy đã tạo nên những giá trị mới trong việc cố kết cộng đồng, làm cho môi trường văn hóa ngày càng lành mạnh, nâng cao mức hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ, thực hiện với tinh thần tự giác, tiến bộ, có nhiều đổi mới. Tình làng, nghĩa xóm, sự giúp đỡ của các ban, ngành, cộng đồng dân cư được thể hiện rất tận tình, chu đáo trong việc tổ chức tang lễ, cưới hỏi…

Từ nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến nay, toàn huyện đã có 9.433/14.501 hộ gia đình, 61/102 tổ dân phố, thôn, bon, buôn, 90/116 đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa.Về xây dựng mạng lưới các thiết chế văn hóa, địa phương cũng đã xây dựng được một số công trình văn hóa trọng điểm như trung tâm văn hóa huyện, sân vận động, nhà thi đấu đa năng, thư viện điện tử và nhiều tủ sách, phòng đọc ở trường học, cơ quan…

Có thể nói, việc xây dựng đời sống văn hóa đã giúp tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy truyền thống tương thân, tương ái, tình làng nghĩa xóm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.

Kim Ngân

5,733
Viết bình luận mới