Nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Krông Nô

Cập nhật ngày: 10/12/2015 | 09:13 GMT+7

Năm 2015, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do tác động bất lợi của thời tiết, song với sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân, phần lớn các chỉ tiêu kinh tế-xã hội huyện Krông Nô đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Mô hình Cánh đồng mẫu tại xã Buôn Choáh đang đem lại hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp

Ngành nông nghiệp địa phương đạt được những kết quả ấn tượng, chiếm tỷ trọng cao trong tổng giá trị sản xuất của nền kinh tế. Tổng giá trị sản xuất năm 2015 toàn huyện là 5.369 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch; trong đó nông, lâm nghiệp 3.085 tỷ đồng, công nghiệp - xây dựng đạt 1.022 tỷ đồng, thương mại, dịch vụ ước đạt 1.260 tỷ đồng.

Về cơ cấu kinh tế, nông nghiệp chiếm hơn 57%, công nghiệp, xây dựng chiếm 19,05%, thương mại, dịch vụ chiếm 23,48%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, song cũng cho thấy, hiện nay nông nghiệp là ngành kinh tế chiếm vị trí chủ đạo của địa phương. Năm 2015, toàn huyện gieo trồng 51.533 ha cây trồng các loại; trong đó, cây lương thực, thực phẩm và cây công nghiệp ngắn ngày đạt 24.108 ha, cây công nghiệp dài ngày đạt 27.425 ha. Tổng sản lượng lương thực đạt 125.686 tấn; trong đó, lúa 30.147 tấn,  ngô  95.539 tấn. Hệ số sử dụng đất đạt 1,62 lần; giá trị sản xuất trên 1ha canh tác ước đạt 61 triệu đồng/năm.

Chương trình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGap đã được công nhận đạt tiêu chuẩn, chênh lệch thu nhập so với cây trồng khác là hơn 13 triệu đồng/ha/vụ. Các mô hình giống lúa mới tại 4 xã Nam Đà, Buôn Choáh, Đức Xuyên và Đắk Nang năng suất bình quân đạt 7,5 - 8 tấn/ha, có giống đạt 10 tấn/ha.

Chương trình sản xuất ngô lai F1 tại 3 xã Đức Xuyên, Đắk Nang, Buôn Choáh phát triển tốt, năng suất bình quân đạt từ 6-8,3 tấn/ha. Các dự án chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng tiếp tục triển khai và đạt được những kết quả nhất định, giúp nông dân tiếp cận với nguồn giống có chất lượng tốt. Đối với cây công nghiệp dài ngày do có giá tương đối ổn định, nên người dân đã đầu tư mở rộng 192 ha cà phê và 262 ha hồ tiêu.

Ngành chăn nuôi tiếp tục duy trì và phát triển ổn định, nhất là chương trình cải tạo đàn bò được thực hiện tốt. Thông qua các Dự án 3EM, Dự án nâng cao chất lượng đàn bò thịt của tỉnh, chương trình cải tạo đàn bò đã hỗ trợ nông dân phát triển chăn nuôi khá hiệu quả, tỷ lệ bò lai trong tổng đàn bò toàn huyện chiếm 75%. Quy mô đàn gia súc đạt 66.879 con, tăng 4.614 con so với năm 2014; tổng đàn gia cầm đạt 421.967 con, tăng 1.967 con.

Nuôi trồng và khai thác thủy sản tăng khá, diện tích nuôi trồng đạt 165 ha, tổng sản lượng thủy sản đạt 191 tấn. Người dân đã tích cực tận dụng thêm mặt nước sông để nuôi cá lồng, bè, bước đầu đạt hiệu quả cao.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, huyện vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Cụ thể như giá trị sản xuất hàng năm tăng khá nhưng chưa bền vững; sản xuất nông nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào diễn biến thời tiết, thị trường; sản xuất công nghiệp chưa có sự đột phá, các dự án đang trong giai đoạn khởi động; hạ tầng thương mại dịch vụ còn yếu; kết cấu hạ tầng giao thông chưa được đồng bộ… Đây là những vấn đề đang đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền huyện Krông Nô tiếp tục có những giải pháp đồng bộ, thiết thực hơn nữa để giải quyết trong thời gian tới, góp phần đưa kinh tế-xã hội huyện phát triển bền vững.

Bài, ảnh: Đức Hùng

4,177
Viết bình luận mới