Thi đua yêu nước thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Cập nhật ngày: 17/09/2015 | 09:09 GMT+7

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015 đã được huyện Krông Nô phát động sôi nổi, rộng khắp đến từng đơn vị, cơ sở, gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nổi bật là các phong trào thi đua: “Phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo”, “Toàn dân tích cực hưởng ứng, tham gia xây dựng nông thôn mới”... Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Các phong trào thi đua động viên các tầng lớp nhân dân hăng say sản xuất, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao

Thời gian qua, ông Đinh Quang, Giám đốc Công ty TNHH MTV Quang Phát, xã Nam Đà đã đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng hệ thống thu gom rác thải, bảo vệ môi trường, tạo việc làm cho hàng chục lao động trên địa bàn, hàng năm đóng thuế đầy đủ cho Nhà nước.

Trong chuyển đổi cây trồng, nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích, gia đình ông Nguyễn Văn Minh, xã Nam Đà đã phát triển mạnh diện tích hồ tiêu, có thu nhập bình quân hàng năm lên đến 1 tỷ đồng; gia đình ông Phạm Ngọc Thụy, xã Đắk Drô thực hiện mô hình VAC, hàng năm  thu nhập hơn 400 triệu đồng.

Phong trào xây dựng cánh đồng mẫu tại xã Buôn Choáh đã góp phần tăng năng suất lúa bình quân đạt 8 tấn/ha. Phong trào liên kết sản xuất ngô giống F1 tại xã Đức Xuyên đem lại hiệu quả kinh tế cao, với năng suất đạt 7,5 tấn/ha, thu nhập 66 triệu đồng/ha/vụ. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới thì xã Nam Đà đã đạt 15/19 tiêu chí, trở thành xã điển hình của huyện, tỉnh.

Cùng với đó, phong trào xây dựng thôn, bon, buôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, gia đình văn hóa cũng phát triển mạnh mẽ.  Đến nay, 82% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, vượt 12% chỉ tiêu đề ra; 80% thôn, buôn, bon, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa, vượt 1,7% chỉ tiêu đề ra; 92% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, 2 xã đạt chuẩn văn hóa.

Với phong trào "Lương y như từ mẫu", "Thực hiện tốt 12 điều y đức", ngành Y tế đã nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh, công tác chăm sóc sức khỏe, chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực.

Ngành Giáo dục  huyện tích cực thực hiện các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong dạy và học; có 12/12 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, được công nhận chuẩn về phổ cập giáo dục THCS; có 16 trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1 và 5 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2…

Hiệu quả từ các phong trào thi đua đã góp phần giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm qua của huyện đạt từ 15-18%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 31,5 triệu đồng, tăng 1,85 lần so với năm 2010. Sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp phát triển toàn diện theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm 14,18% (giảm 1.792 hộ) so với năm 2010, bình quân giảm 2,8%/năm, hiện chỉ còn 1.768 hộ, chiếm  10,52%. Với những thành tích đạt được, trong 5 năm qua, trên địa bàn huyện có 6.150 cá nhân, tập thể được Chủ tịch nước, UBND tỉnh, UBND huyện tặng Bằng khen, khen thưởng với nhiều danh hiệu, hình thức.

Theo ông Lê Văn Chiến, Chủ tịch UBND huyện Krông Nô, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện, thời gian tới sẽ tập trung xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến, xuất sắc để phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu, nhân rộng, có hình thức khen thưởng xứng đáng, góp phần thực hiện có hiệu quả hơn nữa phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện.

Bài, ảnh: Đức Hùng

3,440
Viết bình luận mới