Thị trấn Đắk Mâm đạt chuẩn văn minh đô thị

Cập nhật ngày: 08/12/2015 | 08:46 GMT+7

Thị trấn Đắk Mâm (Krông Nô) vừa đón nhận danh hiệu đạt chuẩn văn minh đô thị. Cùng với việc Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, thị trấn có 96% hộ gia đình, 14/14 thôn, bon, tổ dân phố, 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa…

Thị trấn đã hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hầu hết các khu dân cư thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Thông qua thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" đã thúc đẩy thị trấn phát triển, đem lại những thay đổi sâu sắc trong đời sống cộng đồng dân cư, đáp ứng nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân về nâng cao chất lượng cuộc sống, môi trường văn hóa lành mạnh.

Đ.H

4,157
Viết bình luận mới