Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới ở Krông Nô: Nhìn từ hai xã điểm Nam Ðà và Ðắk D’rô

Cập nhật ngày: 14/06/2013 | 09:23 GMT+7

Bước vào thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), 2 xã Nam Đà và Đắk D’rô (Krông Nô) được chọn là những xã điểm của tỉnh và huyện. Sau 2 năm thực hiện chương trình, 2 xã đã đạt những kết quả nhất định...

Bước vào thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), 2 xã Nam Đà và Đắk D’rô (Krông Nô) được chọn là những xã điểm của tỉnh và huyện. Sau 2 năm thực hiện chương trình, 2 xã đã đạt những kết quả nhất định, có những thay đổi rõ rệt về bộ mặt nông thôn cũng như đời sống của người dân, nhưng thực tế vẫn còn gặp những khó khăn nhất định.Người dân xã Đắk D’rô ra quân làm đường giao thông nông thôn


Trước hết về mặt tinh thần, hầu hết mọi người dân đều tỏ ra phấn khởi, vì biết rằng việc xây dựng NTM là sẽ có đường sá, trường học, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất... đầy đủ, thuận lợi, mức sống sẽ nâng lên.

 

Do xuất phát điểm là những xã khó khăn về nhiều mặt, đời sống sản xuất phụ thuộc vào đồng ruộng nên trong 19 tiêu chí xây dựng NTM, các địa phương đều cho rằng, tiêu chí nào cũng quan trọng và cần thiết. Vì vậy, để đẩy mạnh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng NTM, các cấp chính quyền địa phương đã tăng cường công tác phổ biến, quán triệt nội dung đề án đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

Nhờ đó, cán bộ, nhân dân ở 2 xã đã đăng ký cam kết thực hiện và sẵn sàng đóng góp công sức, tiền của khi có bất cứ công việc gì để xây dựng NTM. Đến nay, hai xã điểm đã được phê duyệt quy hoạch xây dựng NTM.

 

Tại xã Nam Đà, từ năm 2011 đến nay, địa phương đã huy động các nguồn lực với kinh phí lên đến 12,6 tỷ đồng để đầu tư xây dựng trên 2,2 km đường nhựa, 8,1 km đường bê tông, 950 m kênh mương, 3 nhà văn hóa thôn…Ngoài ra, người dân trên địa bàn xã còn đóng góp kinh phí để làm 2 cây cầu, 0,5 km đường nội đồng.

 

Bên cạnh đó, việc tăng cường công tác vệ sinh môi trường nông thôn, nước sinh hoạt cũng được xã quan tâm. Đến nay, đã có 2.377 hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, chiếm tỷ lệ 90,07%. Đồng thời địa phương cũng tổ chức được việc thu gom rác thải và vận động, tuyên truyền người dân ý thức bảo vệ môi trường. Với nỗ lực đó, xã Nam Đà đã đạt được 6 tiêu chí trong 19 tiêu chí xây dựng NTM, đó là thủy lợi, thu nhập, giáo dục, bưu điện, văn hóa, y tế.

 

Còn tại xã Đắk D’rô đến nay cũng đã đạt 3 tiêu chí về quy hoạch, y tế và văn hóa. Trong thời gian tới, địa phương sẽ phấn đấu đạt được các tiêu chí về thu nhập, giáo dục, thủy lợi, làm bước tạo đà để phát triển.

 

Có thể nói, những kết quả đạt được trong việc triển khai xây dựng NTM ở hai xã điểm Nam Đà và Đắk D’rô mới chỉ là bước đầu và đang tiếp tục được đầu tư để hoàn thành những công trình trọng điểm trong giai đoạn 2013 - 2015.

 

Tuy vậy, tại những xã điểm cũng đã nảy sinh những vướng mắc, khó khăn, ảnh hưởng đến quá trình triển khai chung của địa phương. Theo huyện thì khó khăn lớn nhất hiện nay là công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể còn thiếu chủ động; một số ngành chưa thật sự vào cuộc và coi xây dựng NTM là của ngành nông nghiệp. Do đó, việc kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cùng với lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn để tạo nguồn lực đầu tư, phát triển đang gặp những khó khăn nhất định.

 

Đơn cử, với nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển sản xuất như Nghị định 41/NĐ-CP của Chính phủ là rất phù hợp và tạo điều kiện cho nông dân đầu tư phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Nhưng trong thực tế, nông dân rất khó tiếp cận nguồn vốn vay để đầu tư phát triển sản xuất.

 

Mặt khác, theo đánh giá thì việc huy động sức dân để xây dựng NTM ở 2 xã điểm nói riêng và 9 xã khác trong huyện là không khó, nhiều xã thực hiện dễ dàng, hiệu quả cao, nhưng quan trọng nhất vẫn là vốn đầu tư từ trên xuống. Những năm vừa qua nguồn vốn này giải ngân còn hạn chế và chậm trễ đã ảnh hưởng lớn đến việc triển khai xây dựng các công trình trọng điểm.

 

Từ thực tế phát sinh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, UBND huyện Krông Nô đã yêu cầu các xã ngay trong năm 2013 phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của Chương trình xây dựng NTM. Đặc biệt, các xã cần chủ động tổ chức thực hiện các phần việc vừa tầm với địa phương mà không lệ thuộc vào kinh phí hỗ trợ của cấp trên.

 

Đồng thời, huyện cũng kiến nghị các sở, ngành chuyên môn của tỉnh cần hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm để tạo nền tảng cho địa phương thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn.

 

Bài, ảnh: Văn Tâm

5,144
Viết bình luận mới