Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI: Krông Nô đạt nhiều kết quả tích cực

Cập nhật ngày: 15/11/2013 | 09:50 GMT+7

Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, Krông Nô đã đạt nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Theo đồng chí Nguyễn Ðức Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Nô  thì từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ðảng bộ huyện đã cụ thể hóa nghị quyết thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp để lãnh đạo toàn huyện tập trung vào phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng Ðảng.

Cây cao su là loại cây trồng chủ lực mang lại giá trị kinh tế đầy tiềm năng cho huyện Krông Nô

 

Qua đánh giá của Huyện ủy, trong 33 tiêu chí của nghị quyết thì có đến 20 tiêu chí đã đạt mục tiêu đề ra. Cụ thể, tăng trưởng kinh tế bình quân 15,89%/năm, vượt chỉ tiêu 0,75%; trong đó, ngành nông, lâm, ngư nghiệp tăng 25,36%, công nghiệp - xây dựng tăng 6,25%, thương mại, dịch vụ tăng 11,07%...

Theo đó, đối với sản xuất nông nghiệp đã có bước phát triển mạnh về nhiều mặt. Ðể có được kết quả trên, thời gian qua, huyện đã tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, kỹ thuật phục vụ sản xuất như: xây dựng thủy lợi, kiên cố hóa kênh mương, phát triển giao thông nông thôn, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ vốn tín dụng, tư vấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp…

Bằng việc triển khai các mô hình “cánh đồng mẫu lớn” sản xuất lúa và  ngô giống, không chỉ giúp nông dân nâng cao trình độ canh tác,  mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn tạo điều kiện cho các xã như Buôn Choáh, Nâm N’đir, Ðức Xuyên… hình thành vùng thâm canh lúa, ngô hàng hóa có giá trị cao.

Diện tích cây trồng của huyện cũng tăng theo từng năm, hiện đạt trên 51.500 ha, tăng 10.500 ha so với năm 2010. Tổng sản lượng lương thực đạt 122.190 tấn. Giá trị sản xuất trên một hecta đất canh tác đạt 54,43 triệu đồng, tăng 26,83 triệu đồng so với năm 2010.

Ðối với sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đã và đang có bước phát triển, đáp ứng yêu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt 1.145 tỷ đồng, tăng 50 tỷ đồng so với năm 2010.

Các sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn như vật liệu cát, đá, mộc dân dụng, may mặc, cơ khí… đều sản xuất ổn định. Tổng giá trị hàng hóa bán ra và dịch vụ đạt trên 1.084 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2010.

Chương trình xây dựng nông thôn mới cũng được các cấp, các ngành triển khai tích cực, nhân dân đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ. Ðến nay, huyện đã hoàn thành rà soát đánh giá thực trạng nông thôn mới đối với 11/11 xã.

Trong đó, xã Nam Ðà đạt 8/19 tiêu chí; các xã Ðắk Sôr, Ðức Xuyên đạt 5 tiêu chí; các xã Ðắk D’rô, Tân Thành, Buôn Choáh, Nâm N’đir, Quảng Phú đạt 3 tiêu chí và các xã Nam Xuân, Nam Nung, Ðắk Nang đạt 2 tiêu chí.

Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác chăm sóc các gia đình chính sách, người có công cũng như giảm nghèo được chú trọng, thu hút sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Ðảng bộ huyện cũng đã lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ xây dựng Ðảng trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. 40 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, tích cực tạo nguồn, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn huyện đã kết nạp được 480 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 2060 đồng chí. Các cấp ngành, đơn vị và người dân trong huyện đã thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp, đưa việc học tập và làm theo đi sâu vào cuộc sống.

Ðặc biệt, các cấp ủy đảng đã triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả bước đầu việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay”.

Qua kiểm điểm, các tổ chức cơ sở đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã làm rõ được những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và đưa ra những giải pháp khắc phục, sửa chữa những hạn chế theo 3 nội dung của nghị quyết.

Bên cạnh đó, Ðảng bộ huyện cũng quan tâm chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng yếu kém, đồng thời xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến. Việc đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên ngày càng đi vào nền nếp, sát thực hơn, giúp các tập thể và cá nhân nhận thấy những khuyết điểm, hạn chế để có hướng khắc phục, sửa chữa và phấn đấu vươn lên.

Có thể nói, với những kết quả đạt được trong thời gian chính là tiền đề, động lực để Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Krông Nô nỗ lực phấn đấu hơn nữa, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ VI.

Bài, ảnh: Văn Tâm

3,835
Viết bình luận mới