Tiếp tục khắc phục những khuyết điểm, tồn tại trong lĩnh vực quản lý kinh tế

Cập nhật ngày: 18/06/2014 | 09:17 GMT+7

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung, tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 “Những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, ngày 27/5/2014, Huyện ủy Krông Nô đã ban hành Kế hoạch số 97-KH/HU về việc tiếp tục khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trên lĩnh vực kinh tế.

Theo đó, kế hoạch đã chỉ ra những tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý, thực thi nhiệm vụ và đề ra giải pháp khắc phục cụ thể cho từng nội dung trên các lĩnh vực như: thu, chi ngân sách; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; khai thác tài nguyên khoáng sản và công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch.

Cụ thể, trên lĩnh vực thu, chi ngân sách, thời gian qua, công tác thu ngân sách trên địa bàn không đạt kế hoạch được giao. Cơ quan chức năng chưa tổ chức thu dứt điểm các loại thuế có khả năng thu nên để nợ thuế dây dưa, kéo dài dẫn đến khó thu, trong khi nợ mới phát sinh vẫn chưa được hạn chế.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức cưỡng chế thu hồi nợ thuế còn chậm, thiếu cương quyết; Chưa quản lý tốt nguồn thu dẫn đến thất thoát nguồn thu trong lĩnh vực vận chuyển, mua bán nông sản, khai thác vật liệu xây dựng còn lớn.

Đối với công tác chi, Huyện ủy Krông Nô cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém của các đơn vị trong khâu lập dự toán chi thiếu tính chặt chẽ dẫn đến phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần; chi ngân sách hàng năm chưa đảm bảo theo dự toán được giao, để nhiều khoản chi phát sinh ngoài dự toán.

Đặc biệt, trong lĩnh vực giải ngân các nguồn vốn đầu tư, đơn vị chức năng chưa theo dõi sát sao, kịp thời nên còn để mất vốn, quyết toán công trình hoàn thành chậm. Nhiều đơn vị chưa thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Trong công tác quản lý bảo vệ rừng, mặc dù đây là một trong những lĩnh vực trọng tâm được Huyện ủy đưa vào kế hoạch để khắc phục sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 nhưng kết quả vẫn chưa đạt như mong muốn.

Công tác quản lý Nhà nước về rừng, đất lâm nghiệp, quản lý lâm sản và đảm bảo việc thi hành pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn thời gian qua còn bộc lộ những hạn chế, bất cập. Việc giao chỉ tiêu trồng rừng hàng năm chưa sát với điều kiện thực tế và khả năng về đất đai, tài chính của địa phương, đơn vị nên kế hoạch trồng rừng hàng năm chưa đạt mục tiêu đặt ra…

Ngoài các lĩnh vực trên, các lĩnh vực khác như công tác giám sát, quản lý Nhà nước về giao thông vận tải, tài nguyên môi trường; Quy hoạch, quản lý quy hoạch của huyện thời gian qua vẫn còn phát sinh những bất cập nhưng chưa đề ra được giải pháp hữu hiệu để khắc phục.

Trên cơ sở phân tích, chỉ ra những hạn chế, yếu kém đã nêu, Huyện ủy Krông Nô đã đề ra các nhóm giải pháp cụ thể để giao cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách, triển khai đến các địa phương, đơn vị. Trên từng lĩnh vực cụ thể, Huyện ủy cũng đã nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc một cách quyết liệt, trách nhiệm của người đứng đầu và cả hệ thống chính trị.

Hàng tháng, hàng quý, các tổ chức cơ sở đảng phải có sơ kết, kiểm điểm rút kinh nghiệm về kết quả từng đầu việc để báo cáo với Huyện ủy, kịp thời có những giải pháp tháo gỡ. Tùy vào điều kiện thực tế, Huyện ủy cũng yêu cầu các đơn vị xây dựng các nội dung, giải pháp cụ thể để khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, những hạn chế, giải quyết kịp thời có hiệu quả những bức xúc đã được chỉ ra trong kiểm điểm phê bình, tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, từ đó góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Hà An

 

3,651
Viết bình luận mới