Xã Nâm N’đir chú trọng công tác xóa đói, giảm nghèo

Cập nhật ngày: 13/08/2015 | 10:05 GMT+7

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng ủy xã Nâm N’đir (Krông Nô) đã chỉ đạo UBND xã thành lập Ban Chỉ đạo xóa đói, giảm nghèo và thường xuyên kiện toàn củng cố nhằm phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể thực hiện mục tiêu giảm nghèo của địa phương.

Định kỳ, Ban Chỉ đạo đều họp nắm bắt tình hình các hộ nghèo, rà soát, phân loại hoàn cảnh, nguyên nhân nghèo từng hộ để đưa ra các giải pháp phù hợp. Cụ thể, đối với các hộ thiếu vốn mà có lao động thì xã ưu tiên xét vay vốn, đồng thời hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật, giới thiệu các mô hình làm ăn có hiệu quả để ứng dụng vào sản xuất.

Các hộ là người dân tộc thiểu số tại chỗ có lao động mà không có đất sản xuất thì xem xét từng đối tượng đề nghị với các cấp tạo điều kiện về đất sản xuất. Việc vận động lao động tham gia các cơ sở kinh doanh trên địa bàn cũng được chú trọng. Nhiều lao động đã được Công ty TNHH MTV Nam Nung đào tạo làm công nhân cạo mủ cao su cho đơn vị.

Còn đối với những hộ đặc biệt khó khăn thì xã vận động toàn dân cùng chung tay giúp đỡ họ về vật chất và tinh thần để vượt qua khó khăn. Với những hộ có đất, có sức khỏe lao động nhưng lười lao động thì xã tập trung vận động họ tích cực lao động cũng như hướng dẫn cách chi tiêu hợp lý để có nguồn tích trữ và tái đầu tư sản xuất.

Các hộ nghèo trong xã đều được hưởng các chế độ chính sách của Nhà nước. Từ năm 2011-2015, toàn xã còn vận động đóng góp để xây dựng và sửa chữa được 4 nhà ở cho 4 hộ gia đình nghèo trên địa bàn, đồng thời tặng hàng trăm suất quà cho các hộ gia đình nghèo, neo đơn…vào các dịp lễ, tết.

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã cũng chỉ đạo cán bộ, các ban, tổ chức đoàn thể giúp đỡ các hộ nghèo một cách cụ thể, thiết thực. Theo ông Nguyễn Duy Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân xã thì hàng năm, căn cứ vào số hộ nghèo đã bình xét, đơn vị sẽ phân công chi hội trực tiếp giúp đỡ về ngày công, vốn, cây, con giống để thoát nghèo. Bên cạnh đó, Hội cũng duy trì và phát triển các nguồn quỹ hội, quỹ hỗ trợ nông dân, vốn ngân hàng… để các hộ tiếp cận vay vốn.

Nhờ đó, năm 2014, toàn xã đã có 8 hội viên nông dân thoát nghèo. Hiện nay, Hội đang tập trung mọi nguồn lực để giúp cho 3 hội viên thoát nghèo theo chỉ tiêu trên giao trong năm 2015. Còn Hội Phụ nữ xã thì hàng năm đều xây dựng nghị quyết về thoát nghèo trong hội viên, qua đó, đơn vị đã huy động nhiều nguồn lực khác nhau để hỗ trợ hội viên như xây dựng quỹ hội, nuôi heo đất, câu lạc bộ giúp nhau trong cuộc sống…

Bà Hoàng Thị Huệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết, việc giúp hội viên là phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Do đó, bên cạnh hỗ trợ về vốn, ngày công thì Hội còn chú trọng đến việc hướng dẫn cho chị em về khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm, những cách làm hay, cây, con giống mới phù hợp… Nhờ đó, năm 2014, Hội đã có 4 chị thoát được nghèo.

Hiện, Hội vẫn còn 31 hộ nghèo, trong đó 19 chị trong độ tuổi lao động, còn lại là không có khả năng lao động, ốm yếu… Bên cạnh sự giúp đỡ của Hội thì bản thân mỗi chị cũng cần có sự nỗ lực cố gắng, không trông chờ, ỷ lại mà phải tự lực, tự cường để làm chủ cuộc sống.

Ngoài ra, hàng năm, Đảng ủy luôn bám sát chỉ đạo xây dựng kế hoạch xóa nghèo và phát triển bền vững, không để tái nghèo. Việc giúp đỡ các hộ nghèo bằng các nguồn vốn vay, hạn chế phát sinh hộ nghèo cũng được phân công cụ thể cho từng ngành, tổ chức đoàn thể.

Nếu như năm 2011, xã có 183 hộ nghèo (chiếm 13%) thì đến đầu năm 2015 còn 125 hộ nghèo (chiếm 7,4%). Qua khảo sát, các hộ nghèo còn lại chủ yếu là do đông con, có hoàn cảnh ốm đau, già yếu không có sức lao động.

Theo đồng chí Đặng Minh Đức, Bí thư Đảng ủy xã Nâm N’đir thì xóa đói giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, tiền đề quan trọng thúc đẩy sự phát triển của địa phương. Vì vậy, để công tác xóa đói giảm nghèo đạt kết quả cao hơn và tránh tình trạng tái nghèo thì thời gian tới, xã sẽ tiếp tục chú trọng công tác đào tạo nghề, đa dạng hóa hình thức, phương pháp dạy nghề cho phù hợp với từng đối tượng, đáp ứng yêu cầu lao động. Xã cũng sẽ thực hiện có hiệu quả các chính sách thuộc chương trình mục tiêu giảm nghèo quốc gia…góp phần giảm 1% hộ nghèo hàng năm theo nghị quyết đề ra…

Hoàng Hoài

3,873
Viết bình luận mới