Xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao: Tạo đột phá trong phát triển kinh tế nông thôn

Cập nhật ngày: 26/03/2012 | 08:59 GMT+7

Trong thời gian qua, huyện Krông Nô đã xác định lấy việc xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao (CNC) làm bước đột phá trong phát triển kinh tế nông thôn...

Trong thời gian qua, huyện Krông Nô đã xác định lấy việc xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao (CNC) làm bước đột phá trong phát triển kinh tế nông thôn. Để tìm hiểu những nội dung của vấn đề này, phóng viên (PV) Báo Đắk Nông đã có cuộc phỏng vấn với ông Ngô Xuân Lộc, Chủ tịch UBND huyện Krông Nô.

 

PV: Thưa ông, Krông Nô là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển sản xuất nông nghiệp. Ông có thể cho biết một số cơ chế chính sách cũng nhưng phương thức sản xuất nào đã giúp mang lại hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp cho địa phương trong thời gian qua?

 

Ông Ngô Xuân Lộc: Huyện Krông Nô là địa phương có diện tích đất đỏ bazan, đất bồi ven sông lớn. Do đó, phần lớn đất sản xuất nông nghiệp của huyện đều chủ động được nguồn nước tưới tiêu, cùng với đó là hệ thống thủy lợi, giao thông được đầu tư hoàn thiện, đảm bảo cho nhu cầu thâm canh cây công nghiệp, cây lương thực, thực phẩm của nông dân. Bên cạnh đó, người dân cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, nên thời gian qua, trên địa bàn cũng xuất hiện nhiều mô hình áp dụng tiến bộ kỹ thuật đem lại hiệu quả cao, góp phần thực hiện thành mục tiêu xóa đói, giảm nghèo tại địa phương. Mặc dù những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp của huyện đã có những bước tiến đáng kể, nhưng nhìn chung vẫn chưa vững chắc. Trước thực tế đó, huyện đã xây dựng các chính sách sát với thực tiễn đời sống sản xuất của người dân, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thực hiện hiệu quả việc bố trí cây trồng, mùa vụ hợp lý nhằm giảm thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra. Ngoài ra, địa phương cũng chú trọng đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, thực hiện điều tra cơ bản về quy hoạch đất đai nhằm xây dựng những vùng sản xuất chuyên canh, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, áp dụng các bộ giống năng suất, chất lượng tốt và có sức cạnh tranh cao, qua đó, giúp nông dân sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, tăng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất.Nông dân Krông Nô thu hoạch mía. ảnh: Q.Q


PV: Được biết, huyện xác định việc xây dựng chương trình phát triển nông nghiệp CNC là chiến lược thúc đẩy kinh tế của địa phương. Ông có thể nói rõ hơn về nhiệm vụ tập trung chỉ đạo chương trình này?

 

Ông Ngô Xuân Lộc: Nông nghiệp CNC là một hướng đi tích cực, khả năng ứng dụng trên một vùng chuyên canh lớn và có sự đầu tư cao, khai thác các lợi thế tự nhiên, lao động tạo ra một khối lượng hàng hóa chất lượng cao… Trước mắt, địa phương xác định là từng bước định hướng cho nông dân thực hiện mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng CNC. Để thực hiện được kế hoạch đó, điều trước tiên là làm sao tạo được mối quan hệ sản xuất giữa “3 nhà” là nhà nông, Nhà nước và nhà doanh nghiệp để thúc đẩy quá trình sản xuất phát triển. Trong tuyến trình xây dựng, phát triển nền nông nghiệp CNC của địa phương, ngoài các mô hình nông nghiệp CNC đã và đang thực hiện trên địa bàn thì gần đây, huyện đã được Bộ Nông nghiệp-PTNT đồng ý chọn là nơi xây dựng vùng sản xuất ngô hàng hóa trọng điểm của tỉnh. Từ cơ sở đó, huyện xác định phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ quan trọng, trong đó, phát triển nông nghiệp CNC là một khâu then chốt nhằm tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp. Muốn thực hiện được điều đó, huyện cần có thời gian, nguồn lực để thực hiện đồng bộ các giải pháp như: đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và vật chất kỹ thuật trọng yếu, tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức và đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện cơ chế chính sách mở rộng thị trường, chính sách vốn… Qua đó, những điều kiện mới này sẽ giúp giải quyết mâu thuẫn giữa năng suất, chất lượng kém, đầu tư công lao động nhiều, hiệu quả kinh tế thấp với việc áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ để đảm bảo nông nghiệp tăng trưởng ổn định với năng suất, hiệu quả và chất lượng cao.

 

PV: Trong phát triển nông nghiệp CNC, ngoài nông dân ra còn có các doanh nghiệp cũng là lực lượng “chủ công”. Vậy huyện đã có chính sách cụ thể gì để thu hút đầu tư, kêu gọi doanh nghiệp đến làm ăn tại địa phương, thưa ông?

 

Ông Ngô Xuân Lộc: Nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân hình thành và phát triển doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng CNC trên địa bàn, huyện đã đề ra các chính sách thông thoáng khuyến khích các đơn vị, tổ chức đầu tư vào địa phương. Để các doanh nghiệp triển khai hoạt động thuận lợi, huyện sẽ tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng các cơ chế chính sách nhằm thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp CNC và các đề án liên quan như chính sách về đất đai, chính sách về tài chính, tín dụng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển thủy lợi, hoàn chỉnh mạng lưới khuyến nông, phát triển kinh tế tập thể… Huyện cũng đã quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh lúa CNC ở xã Buôn Choáh, sản xuất ngô ở các xã Nâm N’đir, Đức Xuyên và trồng cà phê, cao su, trồng rừng ở các xã Nam Nung, Tân Thành… kết hợp với đầu tư phát triển du lịch sinh thái để khuyến khích đầu tư. Bên cạnh đó, địa phương còn xây dựng định hướng kế hoạch sản xuất gắn với chế biến nông, lâm sản và tiêu thụ sản phẩm. Trong đó, huyện cũng chú trọng sự liên kết chặt chẽ giữa nông dân và doanh nghiệp nhằm tạo nên chuỗi giá trị sản xuất làm cơ sở tạo dựng sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Đây chính là cơ sở quan trọng giúp mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và nông dân, đồng thời, qua đó còn góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp của huyện phát triển theo hướng bền vững.

PV: Xin chân thành cảm ơn ông!

 

Văn Tâm thực hiện

4,144
Viết bình luận mới